Hopp til innhold

Smøreboder

Smøreplass vil være tilgjengelig fra og med onsdag 1. mars kl. 13.00 og til og med søndag 5. mars kl. 17.00.

FØLGENDE HAR BESTILT SMØREPLASSER TIL NM JUNIOR I ALTA:


Skialliansen Alta kan tilby følgende alternativ når det gjelder smøreplasser:
● Plass i oppvarmet telt, 12 kvm, kr. 6500
● Plass i låsbar vogn, 12 kvm, kr. 6500 eller 10 kvm, kr 5500
● Oppstillingsplass lastebil inkl. strøm, kr 6 000,-
● Oppstillingsplass for egen smørevogn/-telt inkl. strøm, kr 4 000,-

Siste frist for bestilling er 13. februar. 

Smøreriggen og oppstillingsplassene er plassert inntil oppvarming/glidtestområde og start..

For smøreplass i telt og vogn er det inntil tre (3) strømuttak 1 fas 16 A 230 V.
Faktura sendes ut fortløpende og må være betalt før smøreplass kan tas i bruk.
Leietakere er ansvarlig for at skjøteledninger og elektrisk utstyr er uten feil som slår ut overspenningsvern og jordfeilbrytere.
Ved problemer med utstyr og påviste feil vil arrangør nekte at utstyret brukes videre. 
Ved ankomst, kontakt Ole Johansen, tlf.: 45306905 for anvisning av plass, vogn, nøkler, osv
Ved spørsmål eller behov for avklaringer ta kontakt med Ole Johansen, tlf. 45396905 ole.johansen.55@gmail.com 
 

Bestilling av smøreplass på arena skjer på eget skjema  innen 13.februar 2022.