Hopp til innhold

Smøreplasser

Smøreplasser NM 2022

Smøreplassene er i utgangspunktet båser på 16 m2 (4 x 4 m) i Tianhallen med god kapasitet (smøreplass størrelse kan tilpasses – oppgi annet behov ved bestilling). Tianallen har grunnbelysning og hver bås har tilgang til kontakt med 1 fas 16 A 230 V strøm. Tianhallen er plassert tett inntil oppvarming/glidtestområde og ca. 200 m fra start. Leie for smøreplass er kr 8 800,- (kr 550,- pr. m2) . Tidsfrist for bestilling settes til fredag 11/3. Bestilling sendes på e-post til Jon Arne Torbergsen tlf  404 76 759.

Åpningstider serviceområde i Tianhallen:

Torsdag 24.mars         kl 09:00 - 23:00

Fredag 25.mars          kl 07:00 - 23:00

Lørdag 26.mars          kl 07:00 - 23:00

Søndag 27.mars         kl 07:00 - 23:00

Mandag 28.mars       kl 07.00 - 23.00

Tirsdag 29.mars.       kl 07.00 - rennslutt

Plasser for egne vogner på oppstillingsplass (4 x 6 m) med tilgang på 1 fas 16 A 230 V strøm er rett ved Tianhallen. Leiepris for oppstillingsplass er kr 3 500,-

Er det eventuelle andre behov så spesifiser gjerne det på bestillingen så vil vi prøver å imøtekomme disse så langt dette lar seg gjøre. 

 

Vi bygger smøreplasser og tilpasser oppstillingsplasser etter bestillinger som er kommet inn innen fristene som er gitt ovenfor.

Leietakere er ansvarlig for at skjøteledninger og elektrisk utstyr er uten feil som slår ut overspenningsvern og jordfeilbrytere.