Hopp til innhold

Smøreboder langrenn & skiskyting

Du kan nå bestille smørebod til NM. Priser og link til bestilling finner du i teksten under.

For spørsmål, kontakt Morten Hegle Svendsen: hegle-s@online.no

Området er i nærheten av skitest og løyper på østsiden av Smistadveien. Ser oversiktkart for detaljer (link kommer)

Priser:

  • Smøreboder World Cup standard: kr. 8000,- 
  • Oppstillingsplass til smørevogn: kr. 5000,-
  • Oppstillingsplass til bobil: kr. 2500,-

Bestillingslink: https://www.deltager.no/smoreboder_23032021

Fordeling av smøreplasser gjøres av NSF-langrenn og NSSF

Frist 22. mars.

Pga. smittevernhensyn og kohortinndeling er det besluttet at det blir separate smøreområder for langrenn og skiskyting. Det ikke mulighet for å krysse disse områdene.

Skitesting og løyper på østsida av Smistadveien er i nærhet til begge områdene.

  • Kun akkrediterte får tilgang til smøreområdet grunnet smittevernhensyn. Tildeling av akkreditering styres av NSF/NSSF.
  • Det vil ikke være anledning for å parkere bobiler i smøreområdet. Bobiler blir parkert på store parkeringsplassen.
  • Utøvere har ikke tilgang til smøreområdet!
  • Det blir satt opp toaletter i smøreområdene
  • Vi har avfallssortering, restavfall og panting av flasker
  • Det blir enkel kaffeservering utendørs.
  • Maks en bil pr smørebod i området, resterende skal parkere etter henvisning.

Kombinert bruker smørboder ved hoppbakken under hele arrangementet.