Hopp til innhold

Akkreditering og parkeringsbevis får ein ved innkøyringa til stadion. ALLE må ha akkreditering før dei kjem inn på skistadion og dette gjeld frå og med torsdag morgon.

Dei som skal vere i servicekohorten får direkte e-post med påmeldingslenke av NSF.

AKKREDITERING
Akkreditering vert delt ut i form av ein vest med ein farge per kohort. Vestane er nummerert og vil bli kontrollert mot namnelistene. Presse/media får akkrediteringskort. Vestane MÅ leverast tilbake ved utslusing i dei ulike parkeringssonene før avreise. Kr. 300 i gebyr dersom ikkje vesten leverast tilbake. 

Stadion er delt opp i soner og det er IKKJE mogeleg å opphalde seg i andre soner. Adgang vert gitt KUN til personar som er oppført på adgangsliste for kvar sone pr. dag. Brot på dette medfører tap av akkreditering.

Oversikt over dei enkelte kohortane:
Kohort A raud* – Utøvarar 145 stk.
Kohort B blå – Service og trenarar 55 stk.
Kohort C kvit – Arrangør, frivillige, NSF-leiarar, TV
Kohort D grøn – Presse
*grøn vest dersom ein går tom for raude vestar

Parkering
Parkering vil føregå på anviste område ved Langeland Skisenter.
Pris pr. dag kr. 100,-, evt. kr. 300,- for alle dagar, som betalast med Vipps 90165. Parkeringsbevis hentast ved akkrediteringsbua.

Åpningstider stadion (bom) og Akkrediteringsbua:

Torsdag 11.02:
Kl. 07.00 Bommen opnast og servicepersonar som kjem tidleg får si akkreditering ved ankomst (tlf. nr. 926 01 421 til kontaktperson).
Kl. 09.00-15.00 Akkrediteringsbua er open for utlevering av akkreditering (vest) og kjøp av parkeringsbillett

Fredag 12.02:
Kl. 06.00 Bommen opnast
Kl. 07.00-11.00 Akkrediteringsbua er open for utlevering av akkreditering (vest) og kjøp av parkeringsbillett.

Laurdag 13.02:
Kl. 06.00 Bommen opnast
Kl. 07.00-11.00 Akkrediteringsbua er open for utlevering av akkreditering (vest) og kjøp av parkeringsbillett.

Søndag 14.02:
Kl. 06.00 Bommen opnast
Kl. 07.00-11.00 Akkrediteringsbua er open for utlevering av akkreditering (vest) og kjøp av parkeringsbillett.

Kontaktperson: Ingrid Narum - tlf. 926 01 421