Hopp til innhold

Norges Cup Equinor

Smørefasiliteter

Vi benytter oss av de faste smørebodene i Holmenkollen. I tillegg er det mulig å benytte egen smørevogn eller telt.

For anvisning av plass for smørevogn/henger eller utlevering av nøkkel til smørerom: Vennligst ta kontakt i kontoret i servicebygget. Inngang over broen på baksiden.

Fordeling av smørerom – klikk her

Faste smøreboder

Smørebodene er på ca. 15 m² i oppvarmet bygg. Plassene har en grunnbelysning og hver plass leveres med strøm. Bodene er plassert tett inntil oppvarming/glitestområde og start. Prisene inkluderer parkering for 1 bil pr smøreplass. Det vil være vakthold på området, men utstyr oppbevares på eget ansvar.

Priser:

Ved bestilling og betaling før 15. desember kr 7000.

Ved bestilling og/eller betaling etter 15. desember er prisen kr 8000. 

Ved bestilling etter 15. januar kan vi ikke garantere plass i faste boder, men vi vil legge til rette for alternative løsninger i telt eller lignende.

Egen smørevogn/telt

Det vil være mulig å benytte egen smørevogn eller telt. Disse vil plasseres i umiddelbar nærhet av smørebodene. Hver smørevogn eller telt har tilgang til strøm. Prisene inkluderer parkering for 1 bil.

Priser:

Ved bestilling før 15 desember kr. 4000 for kjøretøy og telt opptil 10 m² og kr. 6000 for kjøretøy og telt mellom 10m² og 20m².  

Ved bestilling etter 15. desember henholdsvis kr. 5000 og kr 7000.

Bestilling sendes til: einar.golberg@vikenfiber.no

Oppgi følgende kontaktopplysninger ved bestilling:

Type smøreinnretning: Bod/Vogn/Telt/Bobil/Lastebil/Annet
- Klubb og krets
- Fakturaadresse
- Kontaktperson
- E-post faktura sendes til.
- Mobilnr
- Evt kommentar

Plassbestilling blir fakturert fortløpende og betalt faktura innen fristen 15. desember fungerer som bekreftelse på tildelt plass. 

Vi tilpasser oppstillingsplasser og smøreplasser etter at bestilling er kommet inn innen fristene som er gitt ovenfor. Leietakere er ansvarlig for at skjøteledninger og elektrisk utstyr er uten feil og som slår ut overspenningsvern og jordfeilbrytere.

Dersom man har med egen smørevogn er man personlig ansvarlig for at installasjon og øvrig elektrisk utstyr er godkjent og uten feil. Utsyr med isolasjonsfeil (jordfeil) vil bli frakoblet. 

Dokumentasjon på innbetalt leie må framlegges før plassen kan tas i bruk.