Hopp til innhold

Telenorlekene og Hovedlandsrennet 2021

Finalene for 2021 er utsatt til juni/juli

I går kveld ble det gjennomført møte med alle kretsledere, med informasjon og status for sesongene vi nå er inne i. 

Første del av sesongen har vært preget av varmt vær og lite snø. Nå ser det heldigvis ut som de fleste kretsene nærmer seg åpning og at aktivitet kan gjennomføres i lokal og trygg regi. 

Når det gjelder Telenorlekene og Hovedlandsrennet 2021, lar det seg ikke gjennomføre slik reglene er i dag. Finalene blir derfor avlyst som opprinnelig oppsatt. NSF er i dialog med arrangørene på Norefjell og Geilo/Ål, hvor man ser på alternativet med forsyvning av finalene for 2022 og 2023. 

Konsekvensen av koronasitasjonen er slik at vi får årganger som med dette ikke får oppleve Telenorlekene eller Hovedlandsrennet. Vi forsøker derfor å gjennomføre arrangementene i forbindelse med breddesamlinger på Juvass i juni/juli. Forhåpentilgvis står vi i en bedre situasjon når sommeren nærmer seg, og at det da vil være anledning til å gjennomføre et slik utendørs arrangement under trygge rammer. 

I den forbindelse er det reservert for breddesamling/Telenorleker på Juvas 21.-27.06.2021 og breddesamling/Hovedlandsrenn 28.06-04.07.2021, også på Juvass.

I kretsmøtet ble det også diskutert muligheten for å se på regionale finaler som unngår lang reisevei og overnatting slik vi får tilrettelagt for god aktivtet i det samme tidsrommet finalene var satt opp. Her er det lagt opp til at kretsene ser på de mulighetene som foreligger for hver enkelt krets.

NIF-EPI02, 02
NTBScanpix