Hopp til innhold

Trenerkurs

Ønsker du å bli trener eller å skaffe deg mer kunnskap om trening? Trenerkursene til Norges Skiforbund følger Trenerløypa som gjelder for norsk idrett. Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutvikling.

Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) skal være skiidrettens røde tråd, og gir føringer for hvordan framtidens organisasjon, utøvere, trenere, ledere, anlegg og arrangement skal være. Når det gjelder trenerutdanning, dekker de ulike nivåene av trenerkursene læringsmålene i Trenerløypa til NIF og gir et innhold i SUM i de ulike utviklingsfasene slik:

 
Trenerkursnivåene varierer noe fra gren til gren med tanke på hvor de kommer inn i de ulike nivåene i SUM. 

Målgrupper

For medlemmer i NSF, 15 år og eldre som ønsker Norges Skiforbunds høyeste nivå trenerutdanning

For medlemmer, foreldre, lærere, trenere og utøvere som ønsker enklere kurs/seminar for egenutvikling eller å bidra til andres utvikling

For medlemmer, foreldre, lærere, løype/bakke kjørere, arrangører, trenere og utøvere som ønsker kurs/seminar om temaet anlegg

For medlemmer, foreldre, lærere, løype/bakke kjørere, arrangører, trenere og utøvere som ønsker kurs/seminar om temaet Arrangement

 

Utviklingsnivå

Beskrivelse

Trenerkurs

Temakurs/ seminar

Anleggskurs/seminar

Arrangementskurs/seminar

 

Grunnleggende bevegelser, situasjonstyrt og oppgavestyrt med lite instruksjon

 

Kurs for å kunne støtte, tilrettelegge og skape en god aktivitet for utøvere på utviklingstrinnet Aktiv Start

Kurs og seminarer for hvordan man tilrettelegger et anlegg/område best mulig for utviklingstrinnet Aktiv Start

Kurs og seminarer for å lage arrangement for utøvere på utviklingstrinnet Aktiv Start

 

Mye variert og allsidig fysisk aktivitet, situasjonstyrt og oppgavestyrt med lite instruksjon

Trener 1
Første trinn i NSF kursstige

Kurs for å kunne støtte, tilrettelegge og skape en god aktivitet for utøvere på utviklingstrinnet Fundament.
Etterutdanningskurs for trener 1

Kurs og seminarer for hvordan man tilrettelegger et anlegg/område best mulig for utviklingstrinnet Fundament

Kurs og seminarer for å lage arrangement for utøvere på utviklingstrinnet Fundament

 

Trening på grunnleggende ferdigheter med og uten ski, fokus på mestring, utvikling og sosiale ferdigheter

Trener 1
Første trinn i NSF kursstige

Kurs for å kunne støtte, tilrettelegge og skape en god aktivitet for utøvere på utviklingstrinnet lær å trene.
Etterutdanningskurs for trener 1

Kurs og seminarer for hvordan man tilrettelegger et anlegg/område best mulig for utviklingstrinnet Lær å trene

Kurs og seminarer for å lage arrangement for utøvere på utviklingstrinnet Lær å trene

 

Mer fokus på grenspesifikk trening med variert aktivitet, individuell treningsoppfølging i forhold til utviklingsalder

Trener 2
Andre trinn i NSF kursstige som bygger videre på trener 1

Kurs for å kunne støtte, tilrettelegge og skape en god aktivitet for utøvere på utviklingstrinnet Trene for å trene.
Etterutdanningskurs for trener 2

Kurs og seminarer for hvordan man tilrettelegger et anlegg/område best mulig for utviklingstrinnet Trene for å trene

Kurs og seminarer for å lage arrangement for utøvere på utviklingstrinnet Trene for å trene

 

Fokus på læring og utvikling gjennom konkurranser, mye spesialisert trening

Trener 3
Tredje trinn i NSF kursstige som bygger videre på trener 2

Kurs for å kunne støtte, tilrettelegge og skape en god aktivitet for utøvere på utviklingstrinnet Trene for å konkurrere.
Etterutdanningskurs for trener 3

Kurs og seminarer for hvordan man tilrettelegger et anlegg/område best mulig for utviklingstrinnet Trene for å konkurrere

Kurs og seminarer for å lage arrangement for utøvere på utviklingstrinnet Trene for å konkurrere

 

Utviklingsorienterte utøvere på høyt sportslig nivå

Trener 4/ Topptrener studier

Kurs for å kunne støtte, tilrettelegge og skape en god aktivitet for utøvere på utviklingstrinnet Trene for å vinne.
Etterutdanningskurs for trener 4

Kurs og seminarer for hvordan man tilrettelegger et anlegg/område best mulig for utviklingstrinnet Trene for å vinne

Kurs og seminarer for å lage arrangement for utøvere på utviklingstrinnet Trene for å vinne

NIF-EPI02, 02