Hopp til innhold

Aktivitetstiltak

Akershus Skikrets ønsker å stimulere til økt rekruttering til skiidretten i Akershus.

1. Støtte klubber og grenkomiteer som tilhører Akershus Skikrets.

Det kan søkes om:

  • lederkurs og trenerkurs
  • trenings- og konkurransetilbud som er spesielt attraktive for barn og ungdom på tvers av klubber
  • aktiviteter rettet mot funksjonshemmede
  • aktiviteter rettet mot SFO, barnehager og spesielle grupper

Støtten begrenset oppad til:

  • Dag eller kveld tiltak inntil kr. 5 000.- . Behandles administrativt.
  • Helge tiltak (minimum 2 dager) inntil kr. 20 000.-. Behandles administrativt.

Det kan søkes om inntil 50% av kostnadene. Tiltaket skal være forankret i handlingsplan. Det skal lages en rapport som beskriver gjennomføringen og resultatene som er oppnådd. Skikretsen forbeholder seg rettet til å kreve tilbake midler hvis pengene ikke er benyttet i henhold til søknad.

Det skal søkes og rapporteres elektronisk.

SØKNADSSKJEMA Søknadsfristen fortløpende

2. Støtte team som tilhører Akershus Skikrets.
Teamet skal minimum være et samarbeid mellom 3 klubber og det gjelder team som har løpere til og med junior. Deltakelse i teamet skal være åpent for alle løpere som tilhører de samarbeidende klubbene.

Støtten begrenset oppad til:
• Etablering av godkjente team inntil kr. 75 000.-. Behandles av styret.
• Etablering av team (uten godkjenning) inntil kr. 50 000.-. Behandles av styret.
• Årlig støtte til godkjente team inntil kr. 50 000.-. Behandles av styret.
• Årlig støtte til team (uten godkjenning) inntil kr. 25 000.-. Behandles av styret.

Det kan søkes om inntil 50% av kostnadene.

Søknadsprosedyre
Søknaden må inneholde samarbeidsavtalen og aktivitetsplan med budsjett. Skikretsen forbeholder seg rettet til å kreve tilbake midler hvis pengene ikke er benyttet i henhold til søknad.
Søknad fremmes innen 01.03.20

NIF-EPI01, 01