Hopp til innhold

Finale Hopptreff 2019

Lørdag 2. februar og søndag 3. februar i Lierberget Hoppsenter, Hamar

På vegne av Norges Skiforbund inviterer Furnes Skiløperforening og Vallset IL til Finale Hopptreff.

 

NÅR: 2. og 3. februar 2019.

HVOR: Lierberget Hoppsenter

BAKKESTØRRELSER: K40 og K70 

 

PROGRAM:

FREDAG: Fri trening fra kl. 1800-2000. Alle utøvere må kjøpe heiskort kr. 140,-

 

LØRDAG: Fri trening på lørdag fra 1000-1215. Alle utøvere må kjøpe heiskort kr.140,-

Kl 13.00: Rennstart K40 

Rennstart K70 umiddelbart etter gjennomføring av to omganger i K40.

Bakkestørrelser lørdag.

K 40: Gutter RC C. Jenter RC C.

K 70: Gutter RC A og B. Jenter RC A og B.

Lagledermøte for laghopp, avholdes på Øvre Vang Samfunnshus lørdag kl. 1530.

Skjema for lagoppsett fås på rennkontor og leveres ferdig utfylt på lagledermøte.

 

SØNDAG: Laghopp

Prøveomgang kl. 1000.

Start 1 omg. Umiddelbart etter endt prøveomgang.

Premieutdeling av laghopp på toppen av K70 20 minutter etter endt 2 omg.

 

PREMIEUTDELING OG BANKETT

Øvre Vang Samfunnshus. Slemsrudvegen 2 2324 Vang.

Premieutdeling kl. 1600.

Det serveres taco inkl. en drikke med mineralvann. Kr. 150,- per. pers.

Påmelding til bankett med navn og tilhørende skikrets sendes på mail til trondmurer@yahoo.no

Faktura sendes kretsvis.

 

PÅMELDING              

Kun Online påmelding godtas via terminliste på NSFs hjemmeside.

Faktura sendes til tilhørende krets.

Starkontingent lørdag:  kr. 100,-

Startkontigent lag søndag: kretslag 400,-  og jentelag 200,-                           

Påmeldingsfrist:  Onsdag 30. januar 2019.

Etteranmelding : kan gjøres i bakken eller påmelding via e-post, dette utløser dobbel startkontigent.

 

JURY

Rennkoordinator: Svein Olav Brurud  Tlf. 41 92 06 19   sobrurud@gmail.com

TD: Glenn Remi Helgerud   Tlf. 98 03 72 96   hglennremi@gmail.com

Rennleder: Halvor Oustad  Tlf. 48 11 45 50   h.oustad@online.no

 

FORSKRIFT FOR FINALE HOPPTREFF

Hopptreff er et rekrutterings arrangement som gjennomføres på plast og snø. Hvert lag består av 4 løpere på henholdsvis 13, 14, 15 og 16 år. To løpere starter i K40 og to i K60. Kretsene velger selv hvem som starter i hvilken bakkestørrelse.

Gutter og jenter kan stille på samme lag. Kretsene kan stille så mange lag de har løpere til. Mixlag tillates i egen klasse som ikke teller i finale hopptreff. Kretser som mangler løpere i en aldersklasse kan benytte en i en annen aldersklasse, men maks sum alder er 58 år.

Det arrangeres RC- renn for utøvere i klassene 13-16 år dagen før. Det er ingen prøveomgang renndagen. Hopptreff avvikles som ren kretslagskonkurranse på lik linje med andre lagkonkurranser arrangementsmessig og resultatmessig sett. Det kåres IKKE individuelle klassevinnere og resultatlisten omhandler bare kretslagene og den enkelte hoppers poengsum i laget, slik det gjøres i andre lagkonkurranser.

NSF gir medalje til de 3 beste lagene. Det gis ikke adgang til å benytte utøvere som er 12 år og yngre.For  kretser som stiller to lag, kan hoppere fra det påmeldte andrelaget rykke opp på førstelaget, dersom det oppstår skade og eller sykdom etter påmeldingsfristens utløp. Slike saker tas opp på lagledermøtet. Angjeldende krets må dokumentere skade/sykdom med skriftlig legeattest.

Mix-lag bestående av hoppere fra to eller flere kretser, er tillatt. Det gjelder kretser som ikke klarer å fylle minimumskvoten i klassene. Fristen for å anmelde slike lag er ved påmeldingsfristens utløp, altså må aktuelle kretser avtale dette i god tid. Slikemix-lag kan ikke premieres.

Prøveordning jentelag.

2 jenter på hvert lag innenfor alderen 13-16 år. Ei hopper i k.40 og ei i k.70 Max alder 32 år. Det gis ikke tilgang til å benytte utøvere som er 12 år og yngre.

 

OVERNATTING

Den enkelte krets ordner selv med overnatting. Gode tilbud og overnattingsplasser finner dere her: https://www.visit-hedmark.no/no/hamarregionen/overnatting/

 

Andre spørsmål? Kontakt Ola Myhre på tlf. 99 72 43 93  e-post: oma-myh@live.no

 

Velkommen til Lierberget Hoppsenter!

NIF-EPI01, 01