Hopp til innhold

Stimuleringsordning 2021

Stimuleringsordningen for 2021 er nå på plass og åpen for søknader. Ordningen gjelder for arrangement og aktivitet i perioden 1. januar til 31. oktober 2021, søknadsfrist 15. november.

Ordningen er nå justert
Det opprinnelige formålet med ordningen var å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den er nå endret til også å gi delvis dekning for inntektsbortfall ifbm. arrangement eller aktivitet som har blitt avlyst eller er gjennomført med redusert deltakerantall pga. restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19.

Hva dekker ordningen?
Ordningen dekker arrangement eller aktivitet som er...

  • Helt eller delvis gjennomført: Tilskudd på 70 % av det godkjente søknadsbeløpet.
  • Avlyst: Dekkes med 50 %. 

Gjennomførte virtuelle renn, som f.eks. QR-renn, anses som delvis gjennomført, og kan derfor søke om 70%.

VIKTIG: Vedr. deltakeravgift skirenn
Den obligatoriske deltakeravgiften til skikretsen er en budsjettert kostnad for klubbene. Det er viktig at denne også legges inn i klubbenes søknader, både som budsjettpost og som spart kostnad. Skikretsen søker om kompensasjon for denne i egen søknad.

NB! Alle klubber/arrangører SKAL derfor legge inn deltakeravgiften som SPART KOSTNAD i en evt. søknad for sitt arrangement.

 

Søknadsfrist 15. november
Søknadene behandles fortløpende og midler betales ut puljevis. Siste frist er nå endret fra 15. september til 15. november.

For mer informasjon
Se Lotteristiftelsen hjemmesider,
https://lottstift.no/nb/tilskudd-i-forbindelse-med-arrangement-eller-aktiviteter/

Her vil dere også finne oppdatert oversikt over utbetalte beløp.

Spørsmål?
Ta kontakt med kretskontoret dersom noe er uklart eller det er noe dere lurer på!

 

NIF-EPI03, 03