Hopp til innhold

Trener 3 kurs - Alpint

NSF-Alpint inviterer til Trener 3 kurs. Søk om å bli med nå!

Har du gjennomført trener 1 og 2 kurs i alpint,og ønsker å heve kompetansen din ytterligere?

Scroll ned for søknadsskjema for deltagelse på Trener 3 kurs i 2021/22.

 

Merk kort frist, 6- juni. Planlagt oppstart 10. juni 2021.

 

Målgruppe: Nåværende eller fremtidige trenere for juniorløpere og seniorløpere i alpint.

Arrangør: NSF sentralt.

Tid: 90 timer kurs. Kompetanse tildeles etter gjennomført kurs (90 timer) og gjennomført 90 timer relevant trenerpraksis etter påbegynt trener 3.

Opptakskrav: Gjennomført Trener 1 og Trener 2 (eventuelt T3 etter gammel trenerstige 2002-2013) og minst 75 timer praksis etter godkjent Trener 2-kurs. Søkeren må være aktiv trener mens kurset pågår, primært for junior-senior.

Gjennomføring: Samlinger og nettbasert undervisning

Hva: Trener 3 tar sikte på å øke kompetansen innen trening av junior alpinister 16-21 år. Dette er et omfattende kurs som gir innsikt i en rekke aspekter ved det å være trener for juniorer i alpint. Kursets formål er å gå i dybden på temaer som teknikk, treningslære og fysiologi, treningsfilosofi og idrettspsykologi.

Kurs 2021/22 
Planlagt oppstart 10. juni 2021.
Påmeldte vil få tilsendt informasjon.

Søknadsfrist: 6 juni

Klikk her for å søke om deltakelse på Trener 3-kurs.   (Microsoft Forms)
Gi beskjed dersom du har problemer med å komme inn.

Pris: Kursets endelige deltageravgift fastsettes i løpet av juni 2021

Overgangen til den nye Trenerløypa: Trener 3 tilsvarer gamle T4 (fra 2002-2013).

Oversikt over innhold i kurset: Det finnes ikke en fullstendig moduloversikt for Trener 3-kurset per nå. Under følger den foreløpige planen for Trener 3-kurset. Et endelig program er heller ikke helt i mål, og vil først være det tidlig høst 2021. En foreløpig grovplan er som følger:

Vår 2021

 • 10 juni – Velkommen til T3 kurs
 • 17 juni – Felles kursdag i regi Olympiatoppen (digitalt)

NIH forsker på teknikklæring i Alpint og skal ha to runder med datainnsamling på SNØ i juni. Det er ønskelig at kursdeltagerne deltar på en av disse.

 • Andre runde 14-17 og 21 juni


Høst 2021 (i regi av Norges Idrettsforbund):
(4-5 dager, ons-søn/ nettbaserte kurs høsten 2022)

 • Strategi- og målprosesser
 • Prestasjonsernæring
 • Kompetanseanalyse: Egen trenerrolle
 • Gjennomgang av status ved hjemmeoppgaver
 • Idrettscoaching – lederskap i idretten
 • Idrettspsykologi
 • Alpinspesifikk undervisning i samarbeid med NIH og trenerstudiet

 

Vinter / Vår 2022

 • Alpinspesifikk undervisning i samarbeid med NIH og trenerstudiet
 • Deltagelse på trening med NSF Landslag. Barmark og Ski

I tillegg til undervisning, samlinger og praksis kommer selvstendig arbeid med oppgaver som skal leveres.

Spørsmål kan rettes til Kasper Sjøstrand på e-post kasper@kjelsaas.no eller tlf 93034366

NIF-EPI03, 03
NTBScanpix