Hopp til innhold

Overnatting HL, NC jr og NM jr 2023-24

Her ligger informasjon om overnatting for HL, NC jr og NM jr

Generelt

Iht disse retningslinjene skal arrangør av NC jr, NM jr og HL reservere at større antall overnattingsplasser (ca. 1500), som deretter fordeles på kretsene etter fordelingsnøkkel i sep-okt.
Bakgrunnen for ordningen er å sikre at alle utøvere får overnatting så nærme stadion som mulig.
Fordelingsnøkkelen legger videre opp til 1 leder pr 3 utøvere, dvs at klubber/team bør undersøke alternativ overnatting i privat regi for øvrige ledere/foresatte.

Legg inn antall som klubben/teamet har behov for her

Ansvarlige for overnatting anbefales å sette seg inn i retningslinjene.

Når Akershus Skikrets har blitt tildelt overnattingsted vil den enkelte klubb/team få en booking kode.   Klubb/team bestiller direkte hos overnattingsstedet ut i fra det antall man har fått tildelt.  Klubb/team blir fakturert direkte fra overnattingstedet.

For sesongen 2023 - 2024 gjelder Dette FOR følgende Arrangement: 

ARR.DATO ARRANGEMENT HVOR
19.-21.01 EQUINOR NC Junior Lygna
16.-18.02 EQUINOR NC Junior Granåsen
01.-03.03 Hovedlandsrennet Gålå
08.-10.03 NM Junior  Nybygda

FOR ALLE ANDRE NM OG NC RENN GJELDER DETTE.

Hver enkelt klubb/team må selv ordne overnatting (ingen reservasjoner fra/via Akershus Skikrets). 

nif-epi04, 04