Hopp til innhold

Norges Skiforbunds ting 2022

Akershus Skikrets har hatt styremøte og behandlet innkallingen til Norges Skiforbunds ting 2022. Her ber Skiforbundet om innspill til saker som skal tas opp på tinget, samt innspill på kandidater til Skistyret.

Akershus mener det er klokt å få til noen nye reguleringer samt at det er tid for et nytt lederskap i NSF.

1. Vi ønsker tidsavgrensning av sentral verv og åremålsstilling av lederjobber i NSF

2. Endring av Presidentstilling som ansatt i 100% stilling til et styrelederverv som i andre idretter/næringslivet og honorert deretter.

3. Nytt presidentskap. Akershus har opplevd 10 år med Erik Røste, der Skiforbundet har levert på øverste hylle innen økonomi og resultater på internasjonal nivå, samtidig har NSF i samme periode mistet over 30% av medlemstallet der alderen 6-12 år er verst med 40% frafall. Det har vært kontinuerlige konflikter internt og i media som har skapt en negativitet i folket overfor NSF, som kulminerte med bråket i hoppavdelingen høsten 2021.

Vi trenger nå en ny visjonær giv i NSF som fokuserer på rekruttering, bidrar til samarbeid mellom skiidrettene og virkelig viser at Ski er folkesporten i Norge, som igjen gir sponsorene lyst til å sponse idretten og sammen skape skiidoler for framtida.

Vi ber dere klubber og medlemmer i Akershus om innspill til saker som vi kan ta med oss på Skitinget i juni. Dette kan være både saker som dere mener bør endres, men spesielt søker vi om forslag til gode kandidater til en President som kan ta NSF videre fra der vi er nå. Tiden er knapp med frist for innspill 11 mars.

Evt. innspill sendes til kretsleder Erik Solberg på eri-solb@online.no

Erik Solberg
Kretsleder Akerhus Skikrets

NIF-EPI01, 01