Hopp til innhold

Hilsen til gamle og nye styremedlemmer i klubber i ASK

I disse dager er det mange idrettslag og gruppestyrer som har årlige møter med gjennomgang av fjorårets aktivitet og diskusjoner om veien videre, herunder også valg av nye ledere og styremedlemmer.

I den forbindelse ønsker jeg som leder i Akershus Skikrets å takke avtroppende styremedlemmer for den jobben dere har gjort og ønske nye styremedlemmer lykke til med jobben som står foran dere.

Det er mange familier rundt omkring i gamle Akershus, og for den saks skyld i hele Norge, som har mye å takke dere for. Uten vårt engasjement og involvering stopper en stor del av Norges samfunnsliv opp. Idretten i Norge er bygd på frivillighet og uten den enorme innsatsen som legges ned hver dag på treningsarenaer, på arrangementer eller forberedelser til positive aktiviteter i idrettens regi ville vi vært et mye fattigere samfunn.

Til slutt vil jeg minne dere på hvilke grunnverdier vi hele tiden skal jobbe mot. For den aktive idretten er disse ordene viktige: GLEDE, HELSE, ÆRLIGHET, FELLESSKAP og for oss som engasjerer oss som ledere gjelder disse begrepene: FRIVILLIGHET, DEMOKRATI, LOJALITET, LIKEVERD

Skihilsen fra
Erik Solberg
Leder Akershus Skikrets

NIF-EPI01, 01