Hopp til innhold

Bilde 1. Foran fra venstre: helene Ekreheim Haugen, Alexander og Nicolai Holmboe, Kristin Helland, Tobias Thorsen. Bak fra venstre: Thomas Christian Holter, Per Kaarby (President Overtoppen), Espen Utaker og John Harald Amundsen.

Utdeling av Overtoppen Langrennstipend 2022

Overtoppen – en kompisgjeng bestående av tidligere langrennsløpere og mosjonister har delt ut skistipend til unge utøvere i Oslo og Akershus i klassene; kvinner 19 – 20 år, kvinner 20-22 år, menn 19-20 år og menn 20-22 år.

Overtoppen – en kompisgjeng bestående av tidligere langrennsløpere og mosjonister, kontaktet tidligere i høst langrennskomiteene i Oslo og Akershus om muligheten for å dele ut skistipend til unge langrennsløpere i Oslo og Akershus. Det var satt opp ett stipend á 25 000 kroner for hver av klassene; kvinner 19 – 20 år, kvinner 20-22 år, menn 19-20 år og menn 20-22 år. I statuttene for Overtoppens Langrennstipend heter det at stipendet «skal være en inspirasjonskilde for unge langrennsløpere i Oslo og Akershus Skikretser, og samtidig være et bidrag for å legge forholdene bedre til rette for bedre satsing.» Muligheten til å søke stipend ble godt mottatt, og det kom inn over 40 søknader meget gode søknader. Juryen, bestående av Thomas Christian Holter, Overtoppen, Espen Utaker, Oslo Langrennskomite og John Harald Amundsen, Akershus Langrennskomite, hadde en stor oppgave med å gjennomgå og evaluere alle søknader. Oppsummert var juryen imponert over alle søkernes innsats, motivasjon og de historiene de fortale om sitt «langrennsliv». Alle søkere var godt kvalifiserte for å kunne motta stipendet.

Stipendutdelingen skjedde på Overtoppens Årsmøte lørdag 5. november hos Baker Hansen på Grini.

Følgende løpere ble tildelt Overtoppens Langrennstipend 2022:

  • Kvinner 19-20 år: Helene Ekrheim Haugen, Holmen IF
  • Kvinner 20-22 år: Kristin M. Helland, Kjelsås IL
  • Menn 19-20 år: Tobias Dyrli Thorsen, Røa Il
  • Menn 20-22 år: Stipendet delt mellom tvillingene Nikolai og Aleksander Elde Holmboe, Bærums verk og Hauger IF.

I tillegg til stipendet fikk stipendvinnerne med seg en stor pose med bakervarer fra Baker Hansen.

Juryen kommenterte under utdelingen at gjennomgangen av søknadene hadde gitt dem et unikt innblikk i treningshverdager som få er kjente med. Espen Utaker kommenterte at dette var av stor verdi for langrennssporten og at det var et ønske om at søknaden måtte bevares for fremtiden. «Forskere om 100 år ville da undre seg over hvilken innsats og motivasjon som lå bak å investere så mye i den «merkelige» idretten langrenn.»

NIF-EPI03, 03