Hopp til innhold

Presisering av pkt. i NSFs koronaveileder

LK Akershus presiserer denne teksten i skiforbundets koronaveileder: "En utøver kan kun konkurrere i en idrettskrets/region. Utøvere som er bosatt i annen idrettskrets/region enn der hvor man har sin klubbtilhørighet, tillates å konkurrere i idrettskrets/region hvor man har bosted."

Dette er spesielt viktig for utøvere som bor/går på skole utenfor Viken Idrettskrets.
Disse kan ikke både gå renn i egen idrettskrets og idrettskretsen de bor i, men må velge en av kretsene, og kun delta på renn i den kretsen.

Link:  https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/nyheter/2021/2/nsfs-koronaveileder/

NIF-EPI01, 01
NTB