Hopp til innhold

Skikretsens antidopingarbeid, ren utøver - rent idrettslag

Skikretsen tar antidopingarbeidet på alvor ulike team og skigymnas skal gjennomføre ren utøver. Alle KM arrangører skal gjennomføre rent idrettslag

Skikretsen skal alltid ligge i forkant i sitt antidopingarbeid ut mot klubbene. Ifølge skikretsens handlingsplan skal alle våre utøvere som representerer skikretsen utad, gjennom skigymnas, Team og annet, hver år, ha gjennomført modulen Ren utøver. Alle KM arrangører sesongen 2021-2022 skal også ha gjennomført rent idrettslag.

Dette er elektroniske moduler via PC. Når dette er gjennomført, så mottar man en elektronisk diplom på gjennomføringen. For at dette skal ha en verdi, så må en kopi av diplomen sendes nærmeste trener/leder/ansvarlig. Det holder nemlig ikke bare å si at man har gjennomført modulen. Alle tillitsvalgte i skikretsen SKAL også gjennomføre Ren utøver. Bare slik kan vi som både utøvere og tillitsvalgte få en større og et bedre innblikk i alle detaljer som rører seg i og rundt alt som omhandler dopingreglementet i det daglige.

Rent idrettslag:

Tilbakemelding fra ADNO vedrørende de klubbene som gjennomførte sertifisering på gammel modul: (før 2019)

De som har sertifisert seg etter gammel ordning er å betrakte som sertifiserte frem til sertifiseringsperioden utløper. Etter gammel ordning er sertifiseringsperioden 3 år, og det vil da si tre år fra registreringsdato.

Selv om en klubb er sertifisert etter gammel ordning, er det ingen ting i veien for at de også sertifiserer seg etter ny ordning. Ved å gjøre dette vil de få tilsendt en startpakke med informasjonsmateriell, plakater og profileringsartikler. I tillegg vil de få tilgang til en rekke ressurser som ligger elektronisk tilgjengelig for Rene Idrettslag.

ADNO bekrefter at de IL som har blitt sertifisert på gamle modulen (frem til mars 2019) ikke blir varslet at sertifisering har gått ut.

Den nye modulen (etter mars 2019) har varsel som vil minne klubbene på at de må resertifisere seg.

Ren utøver Rent idrettslag Antidoping Norge

NIF-EPI03, 03