Hopp til innhold

Treningssamarbeid Akershus

Meld inn klubbens arrangementer !

For å styrke treningssamarbeidet i de enkelte regionene i Akershus Skikrets, ønsker vi sterkere markedsføring av de enkelte klubbenes arrangementer gjennom sommeren og høsten. 

Alle konkurranser dere planlegger kan dere melde inn til undertegnede, eller Thor på kretskontoret, slik at vi får dette ut på kretsens hjemmesider. Med større deltakelse blir det morsommere både å arrangere og delta på disse arrangementene.

Planlegger dere testløp eller lignende, og ønsker å åpne for løpere fra andre klubber, melder dere dette også inn på samme måte.

NIF-EPI01, 01