Hopp til innhold

SB1 cup (13 og 14 åringer)

Akershus skikrets inviterer til Sparebank-1 Cup i langrenn for klassene 13 - 14 år (født 2003 og 2004) langrennsesongen 2016 - 2017.

Resultater Sparebank-1 Cup 2017
Jenter 13 år
Jenter 14 år
Gutter 13 år
Gutter 14 år

1. Deltagere

a) Alle løpere i klasse 13 år og 14 år tilknyttet en klubb i Akershus, og som tilfredsstiller kravene til deltagelse (dvs. har tegnet NSFs skiforsikring/lisens for gjeldende sesong), vil automatisk delta i SpareBank 1 Cup.
b) Det er ingen egen deltageravgift eller separat påmelding til Sparebank-1 Cup. Ved å delta på ett eller flere renn er man automatisk med i sesongens cup.

2. Renn

a) Sparebank 1 Cup består av 10 renn.
b) Samtlige KM inngår i SpareBank 1 Cup.
c) Finalen søkes arrangert som fellesstart.
d) Forøvrig skal rennene representere en jevn blanding av stilarter, distanser og renntyper.

3. Momenter for tildeling

a) SpareBank 1 Cup fordeles jevnt mellom Asker/Bærum, Follo, Øvre Romerike og Nedre Romerike.
b) Rennene spres jevnt utover hele sesongen.
c) Ungdommens Holmenkollrenn inngår normalt ikke SpareBank 1 Cup, men kan bli tatt inn dersom mange avlysninger tidligere i sesongen.
d) Arrangementer på snøsikre arenaer eller som har snøsikre reservearenaer vil bli prioritert.

4. Andre momenter

a) SpareBank 1 Cup skal være kvalitetsrenn der arrangør må signere avtale med LK om retningslinjer for gjennomføring.
b) Dersom Sparebank 1 Cup settes opp samme helg som Oslo Skifestival bør cup-renn primært arrangeres søndag.
c) Dersom finalen blir palmehelgen skal rennet primært settes opp på lørdag.

5. Spesielt for renn med fellesstart

a) Ved fellesstartrenn i SpareBank 1 Cup skal alle deltagere seedes.
b) Påmeldte før ordinær påmeldingsfrist seedes først. Etteranmeldte står bakerst.
c) Grunnlag for seeding er status etter siste cup-renn før fellesstartrennet. Dersom kort tid mellom renn kan dette fravikes (avgjøres av LK).
d) For KM Lang Fellesstart gjelder egne seedingsregler.

6. Sparebank-1 CUP 2016 – 2017 VIL BESTÅ AV FØLGENDE 10 RENN:

Av de 9 første rennene teller 6 beste resultat, uavhengig av stilart/form.
Poengene som oppnås i finalen, legges til den summen man har før finalen. 

Dato Navn Sted Stilart/Renntype
07.01.2017 Lommedalsrennet Bærums Verk Fristil (var opprinnelig planlagt i klassisk
15.01.2017 Blizrennet Holmen Fristil
22.01.2017 Fisherrennet-duathlon -  AVLYST. Erstattes av UHR lørdag 18.02. Nittedal Duathlon
28.01.2017 KM  sprint-Gjerdrumsprinten Gjerdrum Klassisk sprint (KM)
29.01.2017 KM Normal-Hvaltjernsprinten Fet Fristil (KM)
25.03.2017 Mistbergrennet NB! Ny dato Minnesund Klassisk
11.02.2017 Tour de Bærum - Jutulcrossen Skui Fristil Langrennscross
18.02.2017 Ungdommens Holmenkollrenn Holmenkollen Klassisk
26.02.2017 Solvangrennet Asker Klassisk Lang Fellesstart (KM)
04.03.2017 Åsrennet Ås Fristil
26.03.2017 Nordåsenrennet Nannestad Fristil fellesstart

19. jan 2017: LK vurderer fortløpende om listen over cuprenn skal endres utfra utsettelser etc. Evt endringer blir lagt inn lista og varslet som mail til klubbene.

POENGBEREGNING

Plass Poeng Plass Poeng Plass Poeng
1 100 16 34 31 15
2 90 17 32 32 14
3 82 18 30 33 13
4 74 19 28 34 12
5 66 20 26 35 11
6 62 21 25 36 10
7 58 22 24 37 9
8 54 23 23 38 8
9 50 24 22 39 7
10 46 25 21 40 6
11 44 26 20 41 5
12 42 27 19 42 4
13 40 28 18 43 3
14 38 29 17 44 2
15 36 30 16 45 --> 1

Fra og med plass nummer 45 får alle løpere 1 poeng.
Dersom to eller flere løpere deler en plassering, får begge samme poengscore.
LK har ansvar for ajourføring av cup-lister, skal være lagt ut på kretsens hjemmesider senest 3 dager etter hvert renn (forutsetter at arrangør har sendt resultatliste til listeansvarlig i riktig format umiddelbart etter rennet).

7. Ledertrøye

a) Sammenlagtleder i hver klasse før rennet går med gul ledervest merket SpareBank 1 Cup.
b) Sammenlagtleder i hver klasse etter rennet tildeles gul ledervest ifm premieutdeling for klassen.

8. Premiering

a) De 10 beste i SpareBank 1 Cup i hver klasse premieres.
b) Premieutdeling skjer i forbindelse med siste renn.
c) Premier ettersendes ikke.

Velkommen til sesongens Sparebank-1 Cup!  

Resultatarkiv:

Resultater Sparebank-1 Cup 2016
Jenter 13 år
Jenter 14 år
Gutter 13 år
Gutter 14 år
Bilder fra sesongen 2015-16

Sluttstilling 2015
Sluttstilling 2014
Sluttstilling 2013
Sluttstilling 2012
Sluttstilling 2011