Hopp til innhold

Verktøy og veiledere klubb

På denne siden finner dere nyttige verktøy og veiledere som kan benyttes etter eget ønske. Om noe er uklart eller om dere ønsker at det kommer en fagperson på besøk så ta kontakt med din skikrets.

Overgangsskjema Arrangørhåndbok Sjekkliste arrangement TD-rapporter Rennsøknader Utvikle egen klubb

Etiske retningslinjer KLUBBHÅNDBOKA STIFTELSE IDRETTSLAG STØTTE- OG TILSKUDDSORDNINGER ØKONOMIHÅNDBOK ÅRSMØTE MOMSKOMPENSASJON RETNINGSLINJER BUA ALLEMED SAMORDNET RAPPORTERING STIFTELSE IDRETTSLAG

 

Nedenfor finner du videoer fra NIF som omhandler idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett, samt en video fra Stockholms idrottsförbund. Disse kan benyttes på temakvelder, trenermøter eller i annet arbeid i klubben.

nif-epi04, 04