Hopp til innhold

Klubbkveld

Hva med å invitere alle medlemmene i klubben til en kveld hvor man diskuterer klubbens utvikling og fremtid?

En klubbkveld med både utøvere, frivillige, tillitsvalgte, foreldre og trenere er utrolig spennende. Her kan man både jobbe i mindre grupper og i plenum rundt en spesifikk tematikk. Et godt utgangspunkt for kvelden er å se på gapet mellom dagens situasjon og ønsket situasjon, for så å definere noen konkrete mål og tiltak for veien videre.

Her kan man få utøvernes egne ord opp på bordet, høre hva trenerene og foreldre tenker, for så å skape en felles forståelse og oppslutning rundt arbeidet i klubben. Her er et eksempel på en slik kveld:

TIDSPUNKT INNHOLD

Kl.18.00-18.15

Innledning og mål for kvelden
Kl.18.15-19.00                      Gruppearbeid - hvordan ser drømmeklubben ut, og hvor er vi idag? Presenteres i plenum
Kl.19.15-20.00 Gruppearbeid - diskutere spesifikke caser innenfor valgte tema. Prioritere et gitt antall fokusområder fremover
Kl. 20.15-20.30 Oppsummering og veien videre

Her har vi flere ulike verktøy som kan benyttes, blant annet dialogduker, verdikort, utsagn, caser m.m. Tematikken kan justeres og tilpasses deres ønsker og behov, samt tid til rådighet. Dette kan gjøres til en sosial og morsom kveld ved å blant annet:

  • Legge inn noen fysiske aktiviteter
  • Ha en enkel bevertning med mat og drikke
  • Bli bedre kjent gjennom mingling

Målet med kvelden er å legge et solid grunnlag for å kunne tilrettelegge for enda bedre aktivitet - med utøveren i sentrum.

NIF-EPI03, 03