Hopp til innhold

Hoppbakker

Hoppbakkene er selve hjertet i skileikanlegget. Uansett størrelse på anlegget må det tilstrebes å få laget minst to hoppbakker. I forhold til den høydeforskjellen og det arealet som er i anlegget bør det lages en så stor hoppbakke som mulig (inntill k 20).

Hoppbakker for skileik bør bygges slik at barn, ungdom og voksne med ulike forutsetninger kan hoppe i samme bakke. Til og med i den største bakken bør det være mulig å lande trygt fra 1m og nedover. 

Hva er viktig, uansett bakkestørrelse?

  1. Jevn, slak overgang fra tilløp til hopp, og spor i hele tilløpet
  2. Hoppet bør være flatt, lavt og 2 – 3 meter langt
  3. Bakken skal ha kul med jevn overgang til rettstykket
  4. Overgang til sletta i en jevne bue.
  5. Bakken må ha en slik helningsvinkel i forhold til hoppet at landingsvinkelen blir liten.

Det er utarbeidet tekniske ferdige tegninger av bakker i fra k 3 til k10 (1 meters intervaller) og k 10 til k 20 (2.5 meters intervaller). Disse ligger  under menyen “tekniske tegniger” som pdf dokumenter.

Praktiske råd for tilrettelegger:

Generelt utstyr- spader, skyfler, jernrive ol må være tilgjengelig i bakken slik at det gjør arbeide med preparering og reparasjon i hele anlegget. Det er en fordel å merke hoppkanten med granbar, flagg eller lignende.

 

tegninger Sturla Kaasa

nif-epi04, 04