Hopp til innhold

Spillemiddelsøknad skileikanlegg

Informasjon om og eksempel på spillemiddelsøknad til nærmiljøanlegg ski.

Elementer som ligger innenfor søknadskategorien nærmiljøanlegg når det gjelder ski:

  • skileikanlegg (basisanlegg søker som skileikanlegg)
  • alpinbakker med en høgdeforskjell under 30 meter
  • hoppbakker på K-20 og mindre

Tilleggselementer som ligger innenfor søknadskategorien nærmiljøanlegg når det gjelder ski:

  • lysanlegg i tilknytting til nærmiljøanlegg
  • snøproduksjonsanlegg i tilknytting til nærmiljøanlegg for vinteraktivitet

Det er mulig til å beregne samlet tilskudd til ett anlegg inklusive tilleggselementer. Det er ikke mulig til å beregne et samlet tilskudd til flere anlegg under ett.

Eksempel spillemidler til skileikanlegg med innhold 3 elementer:

1. Markanlegg/trasé tilskuddsramme 50% av GK* inntil kr. 300 000
2. Lysanlegg  tilskuddsramme 50% av GK* inntil kr. 300 000
3. Snøproduksjonsanlegg tilskuddsramme 50% av GK* inntil kr. 300 000
Maks. samlet tilskudd av spillemidlene 50% av samlet GK inntil  kr. 900 000

*GK = godkjent kostnad

Tilskudd til nærmiljøanlegg kan utgjøre 50% av godkjent kostnad. Maksimalt tilskudd per. anleggsenhet er kr. 300 000. Nedre beløpsgrense for godkjent kostnad er kr. 50 000,- (tilskudd kr. 25 000,-). Anleggstypen er ment å stimulere spesielt til aktivitet blant barn og ungdom.

For mer informasjon se kap. 3 Nærmiljøanlegg i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

NIF-EPI01, 01