Hopp til innhold

Skileikutstyr

Tips til skileikutstyr.

HOPP OG ORGELTRAMP (i plast):

PLASTSTOLPER (kan settes rett i snøen): 

SKILEIK- OG SKICROSSUTSTYR (kan kjøpes enkeltvis):

Tilskuddsordningen "spillemidler til utstyr":

Klubben kan søke om tilskudd til skileikutstyr. Tilskuddssatsen settes til maksimalt 1/3 av utstyrskostnaden (minimum utstyrskostnad kr. 10 000). Ta vare på kvitteringer og søk året etter!
informasjon "spillemidler til utstyr"

nif-epi04, 04