Hopp til innhold

Rangeringsbestemmelser for TL og HL

Rangeringsbestemmelser for Telenorlekene og Hovedlandsrennet

Poengliste TL

Rangeringsrenn TL

14.02.2024 Kirkerud SL
05.03.2024 Marikollen SL
09.03.2024 Vardåsen (KM) SL
21.03.2024 Kolsåsbakken SL
31.1.2024 Lommedalen SSL
12.02.2024 Marikollen SSL
10.03.2024 Varingskollen (KM) SSL
04.02.2024 Hafjell SG
05.02.2024 Hafjell SG

 Rangeringsrenn HL

04.03.2024 Marikollen SL
06.03.2024 Kirkerud SL
09.03.2024 Vardåsen (KM) SL
19.3.2024 Kolsåsbakken SL
13.02.2024 Marikollen SSL
28.2.2024 Varingskollen SSL
10.03.2024 Varingskollen (KM) SSL
04.02.2024 Hafjell SG
05.02.2024 Hafjell SG

1. Kun terminfestede rangeringsrenn teller som puljeinndeling til finalene.

2. Det arrangeres 9 renn, hvorav denne fordelingen:
     2.1.     4 slalåmrenn (3 beste teller)
     2.2.     3 storslalåmrenn (2 beste teller)
     2.3.     2 super G renn. (begge teller)

3. Som pulje rangering teller oppnådde rangeringspoeng i 3 renn (SL), 2 renn (SSL og SG).
     3.1.     Dersom poenglikhet mellom to løpere teller sammenlagte totale rangeringspoeng innenfor alle disipliner.

4. Der hvor løpere fra andre skikretser deltar vil poengberegning kun bli foretatt for vår krets, dvs. løpere fra andre kretser strykes.

Kvote og puljeinndelinger, spesifiseringer:

Uttaket skjer som vist i dette eksemplet:

a)  Vi benytter poengskalaen fra WC:

b)  Det blir gitt 1 poeng for deltagelse og 2 poeng gjennomført rangeringsrenn. Det vil si at vi følger poengskalaen frem til 29 plass. Alle deltagere som fullfører to omganger får 2 poeng. Løpere som deltar, men kjører ut eller blir disket får 1 poeng.

c)  Løperne må ha oppnådd poeng i 2 ulike disipliner.

REGLER FOR RANGERING AV LØPERNE:

I.  Rangering i hver enkel disiplin skjer ved at den løper som har flest poeng etter alle rennene blir rangert som nr. 1. Det vil si at en løper maksimalt kan oppnå 300 poeng i SL, 200 poeng i SSL og 200 poeng i SG.

II.  Hvis 2 løpere har lik poengsum innenfor samme disiplin, så blir den løper som har høyest totalpoengsum best rangert iht. pkt 3, rangert først.

III. Utøver(e) som blir uttatt av NSF / AK til representasjonsoppgaver på internasjonale barnerenn i regi av FIS, og av den grunn helt eller delvis ikke har hatt anledning til å delta i ett eller flere rangeringsrenn vil få 60 poeng for rennet løperen ikke fikk deltatt på. Poengsummen vil da forsyves slik at nr.3 får 50, nr. 4 får 45 osv.

IV. For å rangere løpere til parallell konkurransen slår vi sammen poengene fra SL og SSL. Det vil si at en løper maksimalt kan oppnå 500 poeng. Ved poenglikhet mellom to løpere er det totalpoengsum som brukes for å skille løperne.

FORANDRING AV PULJER OG RANGERING ETTER RESULTATER UNDER MESTERSKAPENE

V. I forbindelse med Telenorlekene så skal normalt ikke rangeringen i noen av disiplinene endres i forhold til uttaket, påmelding eller trekning i rennet.

VI. Til hovedlandsrennet skal rangeringen normalt ikke endres i SL og SSL i forhold til uttaket, påmeldingen eller trekningen til rennet.
       VI.I      Når det gjelder puljeinndeling i utfor, så kan den treneren som kretsen har utpekt til å være hovedtrener til HL, i samråd med hovedleder, foreta mindre endringer i puljeinndelingen på bakgrunn av tider oppnådd i treningsomgangene, eller plassering oppnådd hvis SG har vært avviklet for utforrennet.
       VI.II    Hvis SG arrangeres etter utforrennet så har hovedtrener og hovedleder anledning til å foreta mindre endringer i startrekkefølgen i forhold til uttaket og påmelding på bakgrunn av resultater fra utforrennet, og de gjennomførte utfortreningsomgangene.

SKIKRETSENS BESTEMMELSER FOR DELTAGELSE I HOVEDLANDSRENNET OG TELENORLEKENE.

  • Åpen bindende påmelding gjøres via Questback påmeldingsløsning.
    • Påmeldte løpere forplikter seg til å følge kretsens opplegg med hensyn til reise og innkvartering.
    • Påmeldte løpere forplikter seg til å følge de retningslinjer som til enhver tid blir gitt fra kretsens oppnevnte ledere og trenere.
    • Påmeldte løpere som ikke kan eller vil delta i ovennevnte finaler eller mesterskap må melde fra til Alpinkomiteen straks uttaket er offentliggjort, eventuelle depositum vil ikke bli tilbakebetalt.
    • Klubben deltageren tilhører vil bli fakturert for kostnader relatert til deltagelse i finalene.

 

nif-epi04, 04