Hopp til innhold

Rangeringsbestemmelser for TL og HL

Rangeringsbestemmelser for Telenorlekene og Hovedlandsrennet

Poengliste TL

Rangeringsrenn TL

17.01.2023 Kirkerud SL
11.02.2023 Kolsås SL
14.02.2023 Marikollen SL
04.03.2023 Vardåsen  SL
14.01.2023 Geilo SSL
05.02.2023 Ål SSL
05.03.2023 Varingskollen SSL
22.01.2023 Hafjell SG
04.02.2023 Ål SG

 

Rangeringsrenn HL

31.01.2023 Krydsby SL
08.02.2023 Kirkerud (rennet er flyttet fra 18.01) SL
13.02.2023 Marikollen SL
04.03.2023 Vardåsen SL
14.01.2022 Geilo SSL  
05.02.2023 Ål SSL
05.03.2023 Varingskollen SSL
22.01.2023 Hafjell SG
04.02.2023 Ål SG

1. Kun terminfestede rangeringsrenn teller som puljeinndeling til finalene.

2. Det arrangeres 9 renn, hvorav denne fordelingen:
     2.1.     4 slalåmrenn (3 beste teller)
     2.2.     3 storslalåmrenn (2 beste teller)
     2.3.     2 super G renn. (begge teller)

3. Som pulje rangering teller oppnådde rangeringspoeng i 3 renn (SL), 2 renn (SSL og SG).
     3.1.     Dersom poenglikhet mellom to løpere teller sammenlagte totale rangeringspoeng innenfor alle disipliner.

4. Der hvor løpere fra andre skikretser deltar vil poengberegning kun bli foretatt for vår krets, dvs. løpere fra andre kretser strykes.

Kvote og puljeinndelinger, spesifiseringer:

Uttaket skjer som vist i dette eksemplet:

a)  Vi benytter poengskalaen fra WC:

b)  Det blir gitt 1 poeng for deltagelse og 2 poeng gjennomført rangeringsrenn. Det vil si at vi følger poengskalaen frem til 29 plass. Alle deltagere som fullfører to omganger får 2 poeng. Løpere som deltar, men kjører ut eller blir disket får 1 poeng.

c)  Løperne må ha oppnådd poeng i 2 ulike disipliner.

REGLER FOR RANGERING AV LØPERNE:

I.  Rangering i hver enkel disiplin skjer ved at den løper som har flest poeng etter alle rennene blir rangert som nr. 1. Det vil si at en løper maksimalt kan oppnå 300 poeng i SL, 200 poeng i SSL og 200 poeng i SG.

II.  Hvis 2 løpere har lik poengsum innenfor samme disiplin, så blir den løper som har høyest totalpoengsum best rangert iht. pkt 3, rangert først.

III. Utøver(e) som blir uttatt av NSF / AK til representasjonsoppgaver på internasjonale barnerenn i regi av FIS, og av den grunn helt eller delvis ikke har hatt anledning til å delta i ett eller flere rangeringsrenn vil få 60 poeng for rennet løperen ikke fikk deltatt på. Poengsummen vil da forsyves slik at nr.3 får 50, nr. 4 får 45 osv.

IV. For å rangere løpere til parallell konkurransen slår vi sammen poengene fra SL og SSL. Det vil si at en løper maksimalt kan oppnå 500 poeng. Ved poenglikhet mellom to løpere er det totalpoengsum som brukes for å skille løperne.

FORANDRING AV PULJER OG RANGERING ETTER RESULTATER UNDER MESTERSKAPENE

V. I forbindelse med Telenorlekene så skal normalt ikke rangeringen i noen av disiplinene endres i forhold til uttaket, påmelding eller trekning i rennet.

VI. Til hovedlandsrennet skal rangeringen normalt ikke endres i SL og SSL i forhold til uttaket, påmeldingen eller trekningen til rennet.
       VI.I      Når det gjelder puljeinndeling i utfor, så kan den treneren som kretsen har utpekt til å være hovedtrener til HL, i samråd med hovedleder, foreta mindre endringer i puljeinndelingen på bakgrunn av tider oppnådd i treningsomgangene, eller plassering oppnådd hvis SG har vært avviklet for utforrennet.
       VI.II    Hvis SG arrangeres etter utforrennet så har hovedtrener og hovedleder anledning til å foreta mindre endringer i startrekkefølgen i forhold til uttaket og påmelding på bakgrunn av resultater fra utforrennet, og de gjennomførte utfortreningsomgangene.

SKIKRETSENS BESTEMMELSER FOR DELTAGELSE I HOVEDLANDSRENNET OG TELENORLEKENE.

  • Åpen bindende påmelding gjøres via Questback påmeldingsløsning.
    • Påmeldte løpere forplikter seg til å følge kretsens opplegg med hensyn til reise og innkvartering.
    • Påmeldte løpere forplikter seg til å følge de retningslinjer som til enhver tid blir gitt fra kretsens oppnevnte ledere og trenere.
    • Påmeldte løpere som ikke kan eller vil delta i ovennevnte finaler eller mesterskap må melde fra til Alpinkomiteen straks uttaket er offentliggjort, eventuelle depositum vil ikke bli tilbakebetalt.
    • Klubben deltageren tilhører vil bli fakturert for kostnader relatert til deltagelse i finalene.

 

NIF-EPI01, 01