Hopp til innhold

Kurs, seminar og møter

Ønsker du å delta på et kurs eller seminar i regi av Norges Skiforbund?

Kurs og seminarer bidrar til å øke kompetansen hos medlemmer i Norges Skiforbund. Dette er viktig for å møte fremtiden med gode arrangører, trenere, dommere og ledere.

Vi har kurstilbud innen:

TD og Dommere    Trenerkurs

I tillegg til våre kurs, finnes en det en rekke andre kurstilbud i norsk idrett. De kan arrangeres gjennom egen skikrets eller idrettskrets. Ta kontakt med skikretsen om dere ønsker kurs i egen klubb.
I linkene nedenfor finner dere oversikt over de ulike kurstilbudene.
Klubbutvikling

Info
klubbutvikling
  Kurstilbud  
klubbutvikling
  Veileder-
utdanning

Lederkurs for unge ledere
Norsk idrett har også ulike utdanningsprogram for ungdom som allerede er eller har lyst til å bli unge ledere i sin idrett. Nedenfor finner dere link til infosider om dette.

Lederkurs
for ungdom
(15-19)
  Utdanning
yngre ledere
(19-29)
  Olympisk
akademi
(18-29)

Idrettsskole
for ungdom

Sunn jenteidrett
Sunn jenteidrett har ulike kompetansetiltak for aktive skijenter fra klubb, krets og skigymnas. De har også mye nyttig informasjon for utøvere, trenere og foreldre på sine nettsider.

Camper   Komptansetiltak  Sunn jenteidrett

Fagsider
Videre følger linker til andre fagsider innenfor ulike kompetanseområder i idretten.

 Skadefri.no  Antidoping.no  Klubbguiden  Olympiatoppen

E-læring
Det utvikles også nå en rekke e-læringsmoduler til bruk i utdanningenssystemet til norsk idrett. Nedenfor finner dere de modulene som er ferdig utviklet.
Idretts-
ernæring
  spise-
forstyrrelser
  Ren skole
 Antidoping
  Ren utøver
antidoping
  Kursmoduler
i Trenerløypa

NSF