Hopp til innhold

Hoppkomité

Leder Hopp- og kombinertkomite: Svein Erik Danielsen, sed@fd.no, 95103670.

Postadresse: Finnmark Skikrets, Postboks 194, 9711 Lakselv. Besøksadresse: Idr.hus, Torgsenteret, Lakselv
Gepa