Hopp til innhold

Praktisk informasjon for USA studenter

For sesongen 2016-2017 er det flere studenter ved forskjellige universitet i USA. Alle med bakgrunn fra skigymnas og landslag i Norge

Alle studentene må ta kontakt med ettervekst/rekrutterings ansvarlig for fullmaktsbrev, slik at deres respektive universitet kan melde på FIS renn i USA og Canada. Send mail til: stefan@skiforbundet.no med navn, FIS kode, navn på universitet og ansvarlig trener.

NorAm: Ta kontakt med ettervekst/rekrutterings ansvarlig. Frist for påmelding til NorAm er 20 dager før konkurranse start.

For de av USA studentene som ønsker en mulighet til å trene i Norge i løpet av sommeren, eller gjennomføre Ironman test utenom ordinære tester. Ta kontakt før 1. april, hver sesong: stefan@skiforbundet.no