Hopp til innhold

Rennprogram

Rennet sin jury har beslutta å innføre sone(r) der berre diagonalteknikk med diagonalrøyrsler med både armar og bein er tillete. I diagonalteknikk er berre ein stav i bakken til ei kvar tid. Alle andre teknikkar er ikkje tillete. Soner vil verta tydeleg markert (start og stopp), og funksjonærar med video samt jurymedlemmer vil sjekke om regelen vert broten. I tilfelle regelbrot vil jury sanksjonere utøvaren i samsvar med regelboka.


Komplett invitasjon finn du ved å klikke her

Klasse

Fredag 17.2

START kl 10.00

Laurdag 18.2

START kl 08.45

Sundag 19.2

START kl 08.30

Jenter 17 5 km friteknikk Sprint friteknikk (NM) 7,5 km klassisk
Jenter 18 5 km friteknikk Sprint friteknikk (NM) 7,5 km klassisk
Jenter 19/20 5 km friteknikk Sprint friteknikk (NM) 10 km klassisk
Gutar 17 10 km friteknikk Sprint friteknikk (NM) 10 km klassisk
Gutar 18 10 km friteknikk Sprint friteknikk (NM) 10 km klassisk
Menn 19/20 10 km friteknikk Sprint friteknikk (NM) 15 km klassisk

Startoppsett: Merk at jenteklassane starter fyrst alle dagane - deretter alle guteklassane.

Seeding: I sprint-konkurransar seedast dei 30 beste på gjeldande sprintliste i Statoil NC i kvar klasse (15 stk. i jenter 17 og 15 stk. i jenter 18). Seeda gruppe startar fyrst i sprint.

I distanse konkurransar seedast dei 30 beste på gjeldande distanseliste i Statoil NC i kvar klasse (15 stk. i jenter 17 og 15 stk. i jenter 18). Seeda gruppe vert trekt sist i klassen ved individuell start.