Hopp til innhold

Påmelding og startlister

Alle løparar må ha underskriven FIS Athletes Declaration og ha gyldig forsikring/skilisens.

 Påmeldinga skjer i Min Idrett Startkontigent er kr 115,- pr øving.

Påmeldingsfristen er mandag 13. februar kl. 23.59.00. Påmeldingslister vert lagd ut på arrangementet si heimeside tirsdag 14. februar. Korrigeringer må snarast meldast til nc2017@skivoss.no 

NB: Ikkje moglegheit for etterpåmelding. 

Påmeldingar

Etter utløp av påmeldingsfristen har me registrert fylgjande påmeldingar: Klikk her for liste. Sjekk at alt er korrekt. Endringar/feil melder de til nc2017@skivoss.no

Startlister

Startliste fredag: klikk her   Racesplitter filer finn du her

Startliste laurdag: klikk her Racesplitter filer finn du her

Startliste sundag: klikk her  Racesplitter filer finn du her

 Startnummer vert utdelt ved personleg oppmøte på stadion på renndagen. EMIT tidtakarsystem vil verta nytta. Hugs å ta med eiga TIDTAKARBRIKKE.