Hopp til innhold

Påmelding

Alle løperne må ha underskrevet FIS Athletes Declaration og ha gyldig forsikring/skilisens.

PÅMELDING EQUINOR NC/NM JUNIOR VOSS

Påmeldingsfristen er søndag 9/1 - 2022 kl. 23.59. Påmeldingslister vert lagt ut på heimeside måndag 10/1-22. Korrigeringer må snarast meldast til nc2022@skivoss.no

NB: Ingen etteranmelding.

Startkontingent

Startkontingent kr. 150,- per øving NC

Startkontingent kr. 200,- NM sprint

Denne vert betalt ved påmelding via MinIdrett.

Skilisens/FIS-kode

Alle løpere må ha underskrevet FIS Athletes Declaration og ha gyldig forsikring/skilisens for å kunne delta.  Eingongslisens kr. 60 per øving for løpere under 26 år.

Startlister

Startlister vert lagt ut på arrangementet si heimeside  http://www.skiforbundet.no/voss/ - umiddelbart etter trekning og hengt opp på skistadion.

Startnummer

Startnummer blir utdelt ved personleg oppmøte på stadion på renndagen.

Manglande tilbakelevering av startnr blir fakturert kretsen med kr. 500 pr. startnr.

Tidtaking

EMIT tidtakersystem vil bli benytta. Hugs å ta med eiga TIDTAKERBRIKKE.

Løparar som har gløymt si EMIT-brikke, kan leige reservebrikke på rennkontoret mot eit gebyr på kr 100 pr. dag. Manglande tilbakelevering av brikke fakturerast kretsen med kostpris.

Brikketest utførast ved inngang til start og defekt brikke blir erstatta umiddelbart med leigebrikke frå arrangør. 

 

RESULTATLISTER

Resultatlister vert lagt ut på arrangementet si heimeside.