Hopp til innhold

Overnatting

Fordeling av overnattingsplassar på kretsane - Skiforbundet har sendt ut info. til den enkelte krets. Det er NSF som har vedteke reglar for korleis booking skal føregå hjå den enkelte arrangør.

Reglane finn du ved å klikke her

Overnattingsplassane er no fordelt. Dersom de ikkje har høyrt noko frå overnattingsstadane, kan de ta kontakt med Solvor Dolve på e-post: solvor.dolve@myrkdalenhotel.no