Hopp til innhold

Norges Cup Statoil

Lagleiarmøter/info frå juryen

Lagleiarmøter

 

Søndag: Jurymøte fra søndag morgen finner du her

Lørdag: Jurymøte fra lørdag morgen finner du her

                  Jurymøte fra lørdag etter rennet finner du her 

Fredag: Jurymøte fra fredag morgen finner du her

Torsdag: Det vert lagleiarmøte på Park Hotel Vossevangen i Voss sentrum torsdag 16. februar kl. 18.00  (det vert ikkje lagleiarmøter fleire dagar).

Referat frå jurymøte 16.2 kl. 12.00 finn du ved å klikke her

Presentasjon synt på lagleiarmøte finn du ved å klikke her

Referat frå lagleiarmøte finn du ved å klikke her

Eventuelle klagar skal leverast skriftleg på eige skjema til rennsekretær, gebyr kr. 250,-.

Jury er TD, Ass. TD og rennleiar

Lagleiarar frå kretsane:
Me ynskjer at kretsane melder inn namn, mobilnummer, e-postadresse og bustad under arrangementet for sine kontaktpersonar/lagleiarar om noko uforutsett skulle inntreffa. Frist 5. februar 2015.

Dette skal sendast på e-post til nc2017@skivoss.no