Hopp til innhold

Kretsting torsdag 9. mai Bardufosstun

Troms Skikrets inviterer til Skikretsting på Bardufosstun 9. mai 2019

TINGDOKUMENTER

HANDLINGSPLAN 2019-2021       ANLEGGSPLAN

Innkalling
Skikretsstyret innkaller med dette inn til Skikretsting, jfr kretsens lov, § 13. 
INNKALLING TIL SKIKRETSTING

Sted: Bardufosstun 
Tid:   Torsdag 9. mai kl. 18.00

PROGRAM
Kl. 17.30             Registrering
Kl. 18.00            Tingforhandlinger

Representasjon
På skikretstinget møter med stemmerett, ihht. Lov for Troms Skikrets, § 14:

a)     Skikretsens styre

b)     Representanter fra lagene etter følgende skala:

  • Klubber med medlemstall inntil 100              2 representanter
  • Klubber med medlemstall fra 101                    3 representanter

Representanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt at styret etter fullmakt fra årsmøtet og meldt skikretsen senest torsdag 2. mai på eget fullmaktsskjema. Alle representanter må være påført skjemaet.

NB! Det er mulig å stille med observatører i tillegg til ordinære representanter.

NB! Kjønnsfordeling
På skikretstinget skal det være representanter av begge kjønn. Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i skikretsen skal være retningsgivende for sammensetningen. For klubber som sender 2 eller 3 representanter, skal begge kjønn være representert, jf. NIFs lov § 2-4.

Innmelding av saker
Organisasjonsledd som ønsker å fremme saker på tinget, må sende disse inn skriftlig til Troms Skikrets senest torsdag 25. april.

Saksliste
Fullstendig saksliste med vedlegg legges ut på kretsens hjemmeside senest 1 uke før tinget, i tillegg til å sendes ut til påmeldte representanter.

nif-epi04, 04