Hopp til innhold

Troms Skikrets ting 6. mai 2015

Troms skikrets avholder sitt ting onsdag 6. mai 2015, kl. 1800 på Bardufosstun. Tingdokumenter.

TINGDOKUMENTER

 

Innkalling  påmeldingsskjema fullmaktsskjema

Frist for påmelding til kretstinget er 29. april 2015. (se innkalling
Frist for innsending av forslag som ønskes behandlet på tinget er 22. april 2015. 

På kretsinget skal det også foretas overrekkelse av hederbevisning. Plaketten, som er kretsens høyeste utmerkelse, kan tildeles lag, organisasjoner og enkeltpersoner som på en spesiell måt ha fremhevet seg idrettslig og/eller i arbeidet for skiidretten i Troms.

Alle idrettslag tilsluttet Troms skikrets har forslagsrett og enkeltpersoner kan fremme forslag gjennom styret i eget idrettslag.

Vi ber klubber komme med forslag innen 15. april 2015. Forslaget må være skriftlig og begrunnet. Sendes Troms skikrets, Postboks 12, 9251 TROMSØ eller e-post: troms@skiforbundet.no.

Statutter for hedersbevisninger i Troms skikrets   Protokoll

NIF-EPI01, 01