Hopp til innhold

Seniorsatsning i Troms og Nord Norge

Ny seniorsatsning i Nord Norge - TEAM SNN U23

På grunn av økt tilgang på langrennsløpere som er siste års junior og første års senior enn tidligere, ønsker de tre Nordnorske skikretsene og Sparebank1 Nord Norge å gi denne gruppen et godt trenings- og samlingstilbud.

Det opprettes derfor et lag bestående av langrennsløpere og skiskyttere fra Nord Norge på inntil 20 personer. Dette er en toppidrettssatsning som krever et visst nivå på satsingen. Det betyr at det vil ligger noen kriterier til grunn for å være med og det blir en søkeprosess.

Hovedmål for laget:      Levere løpere opp på lag som Team Veidekke NN og Team SNN

Delmål for laget:             Gjennom kompetanseflyt, skape selvdrevne utøvere som er trygge på egen kompetanse og karriere

Det ansettes en egen trener for laget. Treneren inngår i et trenerteam med trener for TVNN og TSNN. Trener skal ha ansvar for treninger, samlinger og oppfølging av utøverne. 

Tredelt tilbud:
Tilbudet vil være tredelt, slik at det skal være tilpasset alle løpere, uavhenging av hvor de bor i Nord Norge:

Alt. 1     To ukentlige treninger i Tromsø og ca. 20 samlingsdøgn, samt oppfølging av trener kr.  12 000

Alt. 2     Ca. 20 samlingsdøgn med oppfølging av trener                                                                   kr.   8 000

Alt. 3     To ukentlige treninger i Tromsø (gjelder spes. for eldre junior og skiskyttere)            kr.   6 000

Kriterier opptak:
Team SNN U23 skal primært bestå av løpere som har lagt bak seg sine tre første sesonger som junior, og skal i hovedsak bestå av løpere mellom 19-23 år.

Følgende kriterier legges til grunn for uttak til Team SNN U23:
- Være villig til å legge ned det treningsarbeidet som trenges for å nå målene.
- Løperen må være villig og klar for å få frem den beste utgaven av seg selv. Dette innebærer en livsstil med henblikk på å være en 24 timers idrettsutøver.
- Det legges stor vekt på at utøveren har en toppidrettskultur.
- Løperen må være godt motivert for å trene målrettet og planmessig.
- Søker skal kunne dokumentere gode sportslige resultater/eventuelt skade/sykdomsperiode.
- Løperne må fremvise sin planlegging og rapportering av trening, og dokumentere dette ved treningsdagbok.
- Løperne bør ha et treningsgrunnlag på minimum 500-550 timer årlig.
- Løperen må kjenne til intensitetsskalaen, og være klar for å trene planmessig og med styring av intensitet.

Uttaket vil skje basert på kriteriene ovenfor.
Det er sannsynlig at Team SNN U23 vil bestå av inntil 20 løpere.
Det endelige uttaket vil komme i løpet av uke 24/25.

Søknad:
Alle langrennsløpere og skiskyttere som bor og trener i Tromsø og går for en Nordnorsk klubb, kan søke om opptak til «Team SNN U23”. Skiskyttere får ikke tilbud om skytetrening.
Teamet skal bestå av løpere i aldersgruppen 19-23 år, som er villig til å ha en livsstil og trenings-innsats helt utenom det vanlige. 

Søknaden signeres av klubb som også påfører sin anbefaling på søknaden.

Søknadsfrist: 10. juni 2015
og sendes til Troms skikrets, e-post: troms@skiforbundet.no / Postboks 12, 9251 TROMSØ

NB! Søknaden er ikke bindende.

SØKNADSSKJEMA 

NIF-EPI01, 01
NTB scanpix