Hopp til innhold

Hedret på skikretstinget

Ove Åsheim, Gjermund Hol, Medkila SL & IF Kilkam og Karl Gunnar Skjønfjell fikk alle Troms skikrets` hederstegn på skikretstinget.

Skipresident Erik Røste og leder av hederstegnkomiteen Toril Skflestad delte ut hederstegn på kretsens ting 6. mai.

- Ove Åsheim, Tromsø Skiklubb Langrenn, for administrativ innsats.

- Gjermund Hol, BOIF, fikk hederstegn for sin innsats som aktiv skiløper, trener og for administrativ innsats.

- Klubbene, Medkila Skilag og IF Kilkameratene for sitt samarbeid til beste for skiikdretten i Harstadregionen og Troms skikrets. De har samarbeidet på trener- og løpersiden og spesielt gjennom felles arrangement og utvikling av Kilbotn skianlegg.

- Karl Gunnar Skjønsfjell, Nordreisa IL for sin innsats som aktiv skiløper, trener og for administrativ innsats.