Hopp til innhold

Utlysning av Troms Idrettskrets trenerstipend 2014

Er det noen inne deres idrett som skal i gang med/er i gang med trenerutdanning på et høyt nivå?

Troms idrettskrets tildeler stipend til trenere som utøver treneroppgaver for Tromsidretten og som vil ta trenerutdanning/kurs på et høyere nivå innen sin idrett. Det er Troms fylkeskommunes støtte til idretten som gir midler til dette formålet, med inntil kr.80.000 pr. år.

Kriterier for tildeing av Trenerstipendet:

Særkretser/regioner/særforbund kan søke på trenerstipend til trenere som planlegger/er i gang med trenerutdanning på et høyt nivå.

Det kan tildeles stipend på inntil kr. 20.000 pr. trener.
Det stilles krav til 50 % medfinansiering av utdanningstiltaket fra særkrets/klubb/trener.
Kostnadsplan for utdanningen samt en trenerutviklingsplan vedlegges søknaden.

Særkretser/regioner/særforbund gjør den idrettsfaglige vurderingen og innstiller sine søknader i prioritert rekkefølge hvis de søker for flere.

De som tildeles Trenerstipend forplikter seg til å utøve treneroppdrag innen sin idrett i Troms i 2 år. Dette følges opp av særkretsene/regioner/særforbund.

Troms idrettskrets innhenter råd fra Olympiatoppen Nord for prioriteringer av tildelinger mellom idrettene.

Søknadsfrist 15.oktober 2014. 
Søknaden sendes på eget søknadsskjema til troms@idrettsforbundet.no

 

NIF-EPI01, 01