Hopp til innhold

Invitasjon til å foreslå kandidater til Hederstegn og Ildsjelpris

Er det noen i klubben/idretten din som fortjener en ekstra oppmerksomhet for den innsatsen de legger ned?

Troms idrettskrets tildeler priser innen:

1.Hederstegn for administrativ innsats
Kan tildeles personer som over lengre tid har lagt ned betydelig arbeid for idretten i Troms.
Hovedvekten legges på tillitsverv på kretsnivå og høyere. Trenere og dommere kan også tildeles hederstegn.

2.Hederstegn for individuelle idretter og lagidretter
Kan tildeles idrettsutøvere og lagidretter på seniornivå som har utført en eller flere idrettsprestasjoner på nivå i nasjonal og/eller internasjonal sammenheng.
Kan også tildeles deltakere i lagkonkurranser for individuelle idretter og enkeltutøvere i lagidretter på senior nivå.

3.Ildsjelpris
Tildeles en person som har gjort en betydelig frivillig innsats på grunnplanet i Tromsidretten.

 Forslag sendes til troms@idrettsforbundet.no innen 10.mai

Forslagene må inneholde:

- Navn, klubbtilhørighet, kontaktinfo til den(de) kandidaten(e) dere foreslår

- Beskrivelse av det kandidaten har utført, ei punktvis liste med årstall

- Kontaktinfo til de som er forslagstillere (idrettslag, idrettsråd, særkrets/region)

 Nærmere beskrivelse av Troms idrettskrets Hederstegn finner dere på vår nettside.

 

Vennlig hilsen
Sylvi Ofstad

organisasjonssjef
tlf. 915 17019 mobil. 91396012

Norges idrettsforbund

Troms idrettskrets

www.idrett.no/troms

                       

NIF-EPI03, 03
NTB scanpix