Hopp til innhold

Lisens og forsikring

Med skilisens får du en god forsikring ved idrettsskade, samtidig som du kan starte i renn i Norge og utlandet. Nedenfor ser du en oversikt over de ulike lisenstypene.

SKILISENSEN ER INGEN REISEFORSIKRING
Skilisensen er først og fremst en idrettsskadeforsikring og erstatter på ingen måte en reiseforsikring. Husk at reiseforsikringen må dekke den idrettsaktiviteten du utfører.

TURRENN- OG TRENINGSLISENS
Med turrenn- og treningslisens er du forsikret 365 dager i året, samtidig som du også er forsikret for alle turrenn du ønsker å gå i Norge og utlandet. Turrenn- og treningslisens krever ikke medlemsskap i klubb tilsluttet Norges Skiforbund.

Dette er en meget god lisens for deg som trener og går turrenn. Lisensen koster kr 800,-  i året. Kjøp denne i dag, så er du sikret hvis uhellet er ute.  Se forsikringsvilkår og dekning.

ÅRSLISENS
Skal du konkurrere i flere skirenn som står i vår terminliste, er det best med årslisens. For å kunne kjøpe årslisens må du være medlem i en klubb tilsuttet Norges Skiforbund. Lisensen gir en god forsikring som gjelder for all aktivitet fra 1. oktober til 30. september året etter. Lisensen gjelder fra betalingsdato.  

- Du hadde årslisens i fjor og ønsker det samme i år:
Logg deg inn på Min idrett. Her vil du finne betalingsinformasjon og du kan betale online eller ved bruke av KID. På din side på www.minidrett.no, finner du ditt lisensbevis. Skiv ut lisensbeviset og ta det med deg på skirennene i vinter. Hvis det er et par år siden du hadde lisens, ta kontakt med klubben din, slik at de kan registrere deg som aktiv utøver igjen.

- Du har aldri hatt årslisens eller har hatt årslisens for flere sesonger siden, men ønsker det nå:
Ta kontakt med klubben du er medlem i eller ønsker å ha medlemskap i direkte eller benytt dette skjemaet. Klubben sørger for at betalingsinformasjon sendes på e-post til deg når du er registrert som betalt medlem og aktiv utøver. På din side på www.minidrett.no, vil betalingsinformasjonen ligge.

Utvidet årslisens
Du kan også utvide grunnlisensen til utvidet årslisens i Min Idrett under lisenser ved å betale differansen mellom lisensene. Forsikringsdekningene blir med dette betydelig bedre. Bl.a. går behandlingsgarantien ned fra 90 til 3 dager. Se tabell nedenfor. Kid og kontonummer finner du i Min Idrett under lisens.

  Årslisens  Utvidet årslisens
Alpint   kr 1 450
Freestyle   kr 1 400
Hopp/Kombinert kr 450  kr 1 300
Langrenn kr 290 kr 750
Telemark kr 430  kr 1 000
Randonee kr 350 kr 800

ENGANGSlisens

Ønsker du kun å kjøpe lisens for et aktuelt skirenn kan du gjøre det. Da gjelder det bare dette rennet og det betales til arrangøren.

Hvis du skal gå turrenn i utlandet og ikke har årslisens, må du betale engangslisens direkte til Norges Skiforbund. Betal engangslisens i  NSFShop.no. Husk å ta med kvitteringen på betalt lisens til rennet du skal gå.

Sammenlign dekningene mellom årslisensene og engangslisens.

SUPPORT

E-post: skilisens@skiforbundet.no
Telefon: 03615

NIF-EPI02, 02
NTB scanpix