Hopp til innhold

Regler og retningslinjer

FULLSTENDIG NASJONALT RENNRELGEMENT

RETNINGSLINJER; TEKNIKKSONER OG STAVLENGDER

 Regler og retningslinjer rundt stavlengder og teknikksoner.

 

SKILISENS
Alle som deltar i skirenn og har fylt 13 år må ha skilisens.
Informasjon om skilisens og betaling.

Aldersklasser

I langrenn er det årsklasser (ett og ett år) fra de yngste og opp til og med 18 år.
Fødselsåret angir aldersklasse, f.eks. født år 2005 - sesong 2018/2019 = årsklasse 14 år.
Det er ikke anledning til å delta i høyere eller lavere årsklasser.

Startkontingentsatser

Skistyret beslutter hvor mye det skal koste å delta i skirenn. For tiden er det følgende satser:
Barn og ungdom: 100 kr per renn
Junior: 115 kr per renn
Senior: 130 kr per renn (150 kr ved distanser over 31km)
Turrenn: Turrennarrangører kan fastsette startkontingenten selv.

Startkontingent ved etteranmeldelse:
Ved etteranmeldelse kan arrangøren innkreve dobbelt startkontingent (minus deltageravgiftsdelen). Denne regel gjelder ikke barn 12 år og yngre. (Rennregl. pkt 214.2.5 og 313.3.3)
Se mer om startkontingenter.

TIDTAKERBRIKKE

KULDEGRENSER, RENN I NORGE: 
(Bestemmelser for FIS- og nasjonale renn i Norge, gitt av Norges Skiforbund 14. januar 2016)

For junior- og seniorklasser:
Internasjonale FIS renn (WC, Scandi-Cup) (uansett distanse): Avlysning eller utsettelse ved minus 20 grader eller kaldere
Andre FIS renn (Norges Cup, NM, osv) og nasjonale renn 15 km og kortere: Avlysning eller utsettelse ved minus 18 grader eller kaldere
Andre FIS renn (Norges Cup, NM, osv) og nasjonale renn over 15 km: Avlysning eller utsettelse ved minus 15 grader eller kaldere

For aldersbestemte klasser (tom klasse 16 år):
Avlysning eller utsettelse ved minus 15 grader eller kaldere.

Se også NSF rennreglement regler 315.9, 387.1, 387.2 og 387.3.

Klubbovergang - "Klubbskifte"

Klubbskifte må ordnes 2 måneder før sesongstart (gjelder ikke barn under 13 år).
Man kan være medlem i flere klubber, men konkurrere for kun 1 klubb i samme sesong.
Regel 203.2

Regler                  Overgangsskjema

Reklameregler

På hodeplagg: ett sponsormerke på max. 50 cm2. Det må også være klubbmerke eller flagg i fronten av lua.
Over hvert øre: lueprodusentenes merke, max 15 cm2
På drakt: inntil 450 cm2 reklamemerker (justert juni 2016). Max 100 cm2 per merke.
Her ser du en kortversjon av reklamereglene (fullstendige regler i Rennregl. pkt 207):

Reklameregler kortversjon 

Rulleski og trafikksikkerhet

Vi vil unngå ulykker på rulleski!
Rulleskiløpere skal være utstyrt med hjelm og refleks.
Trafikerte veier skal unngås.

Rulleskivettregler

BARNEBESTEMMELSER

BARNEBESTEMMELSER

NORDNORSK MESTERSKAP

REGLEMENT NNM

I Troms arrangeres NNM på rundgang i sonene, ihht følgende rulleringsplan:
2017   Tromsø
2020  Sør-Troms
2023   Nord-Troms
2026   Midt-Troms
2029   Tromsø
Mesterskapet tildeles, etter søknad fra klubber, av kretsstyret innen utgangen av februar året før.

nif-epi04, 04
Pedro Lemos