Hopp til innhold

Regler og retningslinjer

FULLSTENDIG NASJONALT RENNRELGEMENT

RETNINGSLINJER; TEKNIKKSONER OG STAVLENGDER

 Regler og retningslinjer rundt stavlengder og teknikksoner.

Følgende renn skal benytte "diagonalsoner" i sesongen 2017/18:

3/12        Nordreisa IL
16/12      Bardufoss OIF
3 el 4/2  Medkila SL

SKILISENS
Alle som deltar i skirenn og har fylt 13 år må ha skilisens.
Informasjon om skilisens og betaling.

Aldersklasser

I langrenn er det årsklasser (ett og ett år) fra de yngste og opp til og med 18 år.
Fødselsåret angir aldersklasse, f.eks. født år 2005 - sesong 2017/2018 = årsklasse 13 år.
Det er ikke anledning til å delta i høyere eller lavere årsklasser.

Startkontingentsatser

Skistyret beslutter hvor mye det skal koste å delta i skirenn. For tiden er det følgende satser:
Barn og ungdom: 100 kr per renn
Junior: 115 kr per renn
Senior: 130 kr per renn (150 kr ved distanser over 31km)
Turrenn: Turrennarrangører kan fastsette startkontingenten selv.

Startkontingent ved etteranmeldelse:
Ved etteranmeldelse kan arrangøren innkreve dobbelt startkontingent (minus deltageravgiftsdelen). Denne regel gjelder ikke barn 12 år og yngre. (Rennregl. pkt 214.2.5 og 313.3.3)
Se mer om startkontingenter.

TIDTAKERBRIKKE

KULDEGRENSER, RENN I NORGE: 
(Bestemmelser for FIS- og nasjonale renn i Norge, gitt av Norges Skiforbund 14. januar 2016)

For senior klasser:
Internasjonale FIS renn (WC, Scandi-Cup) (uansett distanse): Avlysning eller utsettelse ved minus 20 grader eller kaldere
Andre FIS renn (Norges Cup, NM, osv) og nasjonale renn 15 km og kortere: Avlysning eller utsettelse ved minus 18 grader eller kaldere
Andre FIS renn (Norges Cup, NM, osv) og nasjonale renn over 15 km: Avlysning eller utsettelse ved minus 15 grader eller kaldere

For junior/aldersbestemte klasser:
FIS renn (Norges Cup, junior NM, osv) og nasjonale renn for distanser 15 km og kortere: Avlysning eller utsettelse ved minus 18 grader eller kaldere
FIS renn (Norges Cup, junior NM, osv) og nasjonale renn for distanser over 15 km: Avlysning eller utsettelse ved minus 15 grader eller kaldere
Turrenn: Avlysning eller utsettelse ved minus 25 grader eller kaldere

Se også NSF rennreglement regler 315.9, 387.1, 387.2 og 387.3.

Klubbovergang - "Klubbskifte"

Klubbskifte må ordnes 2 måneder før sesongstart (gjelder ikke barn under 13 år).
Man kan være medlem i flere klubber, men konkurrere for kun 1 klubb i samme sesong.
Regel 203.2

Regler                  Overgangsskjema

Reklameregler

På hodeplagg: ett sponsormerke på max. 50 cm2. Det må også være klubbmerke eller flagg i fronten av lua.
Over hvert øre: lueprodusentenes merke, max 15 cm2
På drakt: inntil 450 cm2 reklamemerker (justert juni 2016). Max 100 cm2 per merke.
Her ser du en kortversjon av reklamereglene (fullstendige regler i Rennregl. pkt 207):

Reklameregler kortversjon 

Rulleski og trafikksikkerhet

Vi vil unngå ulykker på rulleski!
Rulleskiløpere skal være utstyrt med hjelm og refleks.
Trafikerte veier skal unngås.

Rulleskivettregler

BARNEBESTEMMELSER

BARNEBESTEMMELSER

NORDNORSK MESTERSKAP

REGLEMENT NNM

Referat fra NN møte 22.10.16

NIF-EPI01, 01
NTB scanpix