Hopp til innhold

Klubbovergang

Overgang til ny klubb?

Alle utøvere som skal konkurrere, må være registrert i korrekt klubb. Husk å melde inn overgang til ny klubb i god tid.

Overgangsskjema  fylles ut av utøver/tidligere klubb og sendes Skikretsen (som den nye klubben tilhører)  For klubbene i Troms er e-postadressen troms@skiforbundet.no

Husk at det er 2 måneders konkurransekarantene ved klubbskifte, så vær ute i god tid!

REGLER FOR KLUBBYTTE

NIF-EPI02, 02