Hopp til innhold

Søk momskompensasjon - frist 15. august

Det er nå åpnet for å søke momskompensasjon for 2021 - fristen er 15. august 2021

Til alle særkretser, regioner og idrettsråd

Momskompensasjon 2021


Informasjon (inkludert veileder) om ordningen er lagt ut på våre nettsider:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/

Alle idrettslag, særforbund og idrettskretser har allerede mottatt informasjon vedrørende ordningen. Alle organisasjonsledd, inkludert idrettsråd, regioner og særkretser, skal i år (som tidligere år) søke om momskompensasjon i SportsAdmin. 
Organisasjonsledd som har brutto driftskostnader på under kr 5 millioner i 2020 behøver ikke å innhente en egen revisorattestasjon. Organisasjonsledd med brutto driftskostnader over kr 5 millioneri 2020 må innhente egen revisorattestasjon til søknaden. Aktuell mal er vedlagt, og finnes også i SportsAdmin.

Søknadsfrist er 15. august 2021.
Evt. spørsmål vedrørende momskompensasjonsordningen sendes til moms@idrettsforbundet.no

Endringer 2021:
Ingen med betydning

Med vennlig hilsen
Norges Idrettsforbund

NIF-EPI03, 03
Foto: Norges Skiforbund