Hopp til innhold

Uttakskriterier

Uttakskriterier for World Cup, Junior-VM og VM 2016/2017.

Uttak gjøres med hovedvekt på resultater i Norgescup, NM, Worldcup og testrenn samt vurdering av løperes utvikling gjennom treningssesongen. Om nødvendig kan det bli gjennomført egne uttaksrenn.

Samtidig blir det lagt vekt på utviklingen av fysiske egenskaper, holdninger og lagmoral. Her vil alle tester, og utviklingen mellom disse, bli vurdert.

 Uttak av utøvere er basert på følgende kriterier:

 • Runde 1; Østerrike. WC-laget og rekruttlaget prioriteres, med mulighet for inntil 2 utøvere i tillegg. Resultater i testrenn og samlinger vektlegges.
 • Runde 2; Italia. Resultater i WC, NC og NM prioriteres.
 • Runde 3; Slovenia og Tyskland. Resultater i WC, NC og NM prioriteres.
 • Runde 4; Norge. Inntil 6 utøvere tas ut på WC-kvote. Inntil 10 tas ut på nasjonal kvote. Resultater fra WC, NC, NM og testrenn prioriteres. 
 • Runde 5; Sveits. Inntil 8 utøvere tas ut. Resultater i WC, jr-VM, NC og NM prioriteres. 
 • Runde 6; Frankrike. Inntil 10 utøvere tas ut. Resultater i WC, jr-VM, NC og NM prioriteres.
 • Utøvere som har som mål å representere i WC, VM og jr.VM må delta på alle renn, samlinger og tester, om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder for uttak av nytt landslag 2016.
 • Utøvere kan kun tas ut når de er friske og skadefrie og kan belastes 100% i renn som ligger til grunn for uttaket og ved uttaksfrist. 

Oversikt over WC-runder 2016/2017:

Runde Dato Sted Arrangør Konkurranse Antall løpere Ant.   Forhåndsuttak Forhåndsuttak Uttaksfrist
1 25.-27.11 Hintertux Østerrike 4xSP - PS Inntil 8 Inntil 6 31.okt 14.nov
2 19.-20.1 La Thuile Italia CL - SP Inntil 8 Inntil 4 19.des 16.jan
3 21.-22.1 Meribel Frankrike SP - PS Inntil 8 Inntil 4 19.des 16.jan
4 28.-30.1 Krvavec Slovenia SP - PS Inntil 8 Inntil 6 16.jan 23.jan
5 4.-5.2 Bad Hindelang/Oberjoch Tyskland PS - SP Inntil 8 Inntil 6 16.jan 23.jan
6 24.-26.2 Hurdal Norge PS - SP - CL Inntil 16 Inntil 8 13.feb 15.feb
7 og Junior-VM 1.-4.3 Rjukan Norge 4xSP - 4xPS - 4xCL Inntil 16 Inntil 8 13.feb 15.feb
8 9.-11.3 Thyon Sveits PS - CL - SP Inntil 8 Inntil 4 27.feb 6.mar
VM  15.-19.3 La Plagne/Montchavin-les-Coches Frankrike SP - CL - PS Inntil 10 Inntil 6 27.feb 6.mar


Offentliggjøring:

 • De som blir tatt ut kontaktes av landslagssjef.
 • Laguttaket legges ut på www.skiforbundet.no oppgitte datoer.
 • En representant fra Eliteutvalget vil være tilstede på samtlige tellende renn. Samtlige medlemmer vil være representert i løpet av sesongen.
 • Det forventes at alle uttatte løpere stiller i alle renn nevnt ovenfor i kriteriene.

 

Uttaket foretas av Eliteutvalget som består av følgende medlemmer:

Eliteutvalgsleder Leder Lars Ove Berge
Medlem Sportssjef Martin Gjøra
Medlem Fra krets  ?
Medlem Fra TK Per Olav Tangen

Øvrig:

 • Det antas at antall utøvere som blir tatt ut til å representere i World Cup og VM ligger på inntil 8.
 • Utøvere som tas ut på nasjonal kvote dekker kostnadene selv.
 • Utøvere som tas ut til å kjøre junior-VM dekker deler av kostnadene selv.
 • Klage på uttak kan gjøres dersom klager mener at det er gjort uttak i strid med uttakskriteriene beskrevet ovenfor.
 • Klage kan kun gjøres skriftlig, ihht. saksgang beskrevet under, og skal stilles til leder for eliteutvalget Lars Ove Berge.
 • Kontaktinformasjon: Lars Ove Berge – lowb@online.no, tlf.: +47 984 42 828.

Eliteutvalgets arbeidsform:

 • Eliteutvalgets leder og Sportssjef samarbeider om uttak av landslag og representasjonslag.
 • Leder kommenterer og videresender til øvrige medlemmer i utvalget.
 • Kort kommentar/uttalelsesfrist fra øvrige medlemmer.
 • Drøfting.
 • Vedtak.
 • Sportssjef formidler vedtak til utøvere og offentliggjør uttaket senest dagen etter.
 • Klageinstans (Eventuell anke stilles til TK).

Saksgang ved klage:

 • Helst utøver , evt. foresatte (når løper er under 18 år), gjerne i samråd med trener retter klagen til Eliteutvalg v/ Leder.
 • Eliteutvalget behandler klagen ihht. godkjente uttakskriterier og treffer et endelig vedtak, som formidles, sammen med begrunnelse for vedtaket, umiddelbart til berørte løper/foresatte,  med kopi til involverte parter.
 • Ønsker noen av partene å påklage beslutningen kan det gjøres direkte til TK ved leder.
 • Ved anke skal TK sikre at det ikke har blitt gjort en grov saksbehandlingsfeil, ved anke skal TK vurdere om det har blitt gjort et uttak med feil bakgrunn. 
 • Kontaktinformasjon: Sportssjef Martin Gjøra, martin.gjora@skiforbundet.no , tlf.: + 47 990 46 743
NIF-EPI02, 02
NSF