Hopp til innhold

Lars Erik Skjervheim i aksjon under Stryn Rando (Foto: Stryn Rando)

Søk om arrangement

En ny skisesong skal planlegges og det er nå klart for arrangører å søke om randoneekonkurranser for vinteren 2016/2017

Randoneecup og NM Randonee 2016/2017
En ny skisesong skal planlegges og nå kan arrangører søke om konkurranser for sesongen 16/17. Søknad om å arrangere randoneecup og randonee NM må sendes til NSF randonee innen 20. august. Søkerne bes utarbeide en søknad som sendes til NSF per e-post.

Randonee vil ha en randoneecup bestående av fem til seks konkurransehelger i månedene februar til april.

Søknaden skal inneholde og redegjøre for følgende punkter:

1. Øvelser og dato

2. Søkerens navn og kontaktinfo (adresse, telefon, e-post) NB! Merk at søkeren må være et organisasjonsledd i hht NSFs fellesreglement pkt 200.6 (krets, idrettslag eller sammenslutning av idrettslag/arrangørallianse).

3. Organisasjonskomite Navn på følgende sentrale funksjoner skal oppgis:

  • Leder
  • Rennledere

4. Arrangørsted

5. Andre forhold som skal beskrives i søknaden:

  • Arrangørerfaring
  • Foreløpig budsjett

6. Søkeren må skrive under på at han godtar og er innforstått med; Hvilken forpliktelser man påtar seg i henhold til ISMF og NSF sitt rennreglement og NSFs standard arrangøravtale. Søkeren er også innforstått med at kravene til infrastruktur og tekniske installasjoner kan bli endret som følge av reglementsendringer.

7. Ved ett eventuelt arrangørseminar plikter arrangør å stille med en person

Søknaden skal underskrives av søkerens (organisasjonsleddets) leder.

Søknadsfrist: 20.august

Spørsmål rettes til: martinbartnes@hotmail.com

Søknaden sendes til: krisletnes92@gmail.com

NIF-EPI03, 03
NSF