Hopp til innhold

Tromsø randoneeklubb

Tromsø Randoneeklubb er nå en realitet, torsdag 6. november var det oppstartsmøret som så langt har resultert i 30 medlemmer.

Klubben har sitt utspring i miljøet som har arrangert Skittentind Rando siden 2006. Nå ønsker de å være med på å stimulere til mer aktivitet gjennom hele året. Det omhandler alt fra treninger, konkurranser og traseryddinger, kort oppsummert å skape et sosialt miljø rundt randoneesporten i Tromsø.

Ambisjonsnivået blant medlemmene er vidt, det går fra fokus på det sosiale til deltagelse i norgescupen. Dette vises godt i aktivitetstilbudet de legger opp til, medlemmene får tilgang til en aktiv randoneeklubb som også har skaffet seg gode medlemsfordeler hos Tromsø Sport.

Tor André Skjelbakken som er en av initiativtakerne til klubben sier seg veldig godt fornøyd med oppslutningen til klubben. Den store interessen viser at det er mange som ønsker et felles miljø for organisering av randonee aktiviteten i Tromsø. Interessen for randonee konkurranser er økende, noe som vises i Troms og nå også Nordland. Til vinteren blir det arrangert en nordnorsk cup med fire konkurranser, Narvik Rando, Lyngen Rando, Blåtind Rando og Skittentind Rando, sier Skjelbakken som ser fram til en lang og innholdsrik vinter. Mer informasjon om disse konkurransene blir blant annet å finne på randonee.no utover vinteren.

Følg med på Tromsø randoneeklubb sin Facebookside for mer informasjon om klubben.

På bilde er Martin Alexandersen og Tromsø randoneeklubb i full sving med å rydde skog til Skittentind rando og Norges Cup avslutningen.

Foto: Tromsø randoneeklubb.

NIF-EPI01, 01
NSF