Hopp til innhold

Fra venstre: Ingrid Endrerud, Erik Røste, Turid Krudtå, Astrid Eide Stavseng og Vidar Ruud.

Flere kvinnelige trenere og ledere

Hvordan skal vi jobbe for å få flere kvinnelige trenere og ledere i Skiforbundet?

Under kretsledermøtet i forbindelse med Skiforbundets vårmøte var dette temaet for en engasjerende panelsamtale.

Panelet bestod av Erik Røste (president), Astrid Eide Stavseng (kretsleder Møre og Romsdal), Vidar Ruud (kretsleder Akershus), Turid Krudtå (kretsleder Troms) og ble ledet av Ingrid Endrerud fra Norges Skiforbund.

Assisterende generalsekretær i Norges Skiforbund, Ingvild Bretten Berg, la frem tall på hvilke verv og roller som fylles av kvinner og menn i idretten generelt og Skiforbundet spesielt.

- Kjønnsfordelingen i våre valgte komitéer og utvalg er god. Men når vi ser organisasjonen under ett ser vi at vi har stort forbedringspotensial, sa Berg i sin innledning.

Fem av 16 kretsledere er kvinner. Blant 34 trenere på landslagsnivå eller for representasjonsutøvere, er det kun én kvinne. Av 11 komitéer og utvalg ledes kun en av en kvinne. Når det gjelder kjønnsbalansen i idretten generelt kan man se den ferske forskningsrapporten til Kari Fasting, professor ved NIH 

Panelsamtalen dreide seg om erfaringer, og det kom frem både gode eksempler og tiltak man ikke lykkes med. Panelet drøftet hvilke mål Skiforbundet bør ha for arbeidet med kvinnelige trenere og ledere. Skiforbundet skal være en organisasjon hvor både kvinner og menn kan lykkes, og det skal derfor jobbes systematisk videre med å bygge opp flere kvinnelige trenere og ledere.

NIF-EPI03, 03
NTB scanpix