Hopp til innhold

Trener 2

Trener 2 kurset er under utvikling for å tilpasses den nye "trenerløypa". Inntil videre ligger informasjon om det gamle Trener 2 her.

Hensikten ved kurset er å utvikle kunnskapsrike telemarkstrenere som legger til rette for stor og god aktivitet og et godt miljø på skitrening.

Kursmål
Utvikle kunnskapsrike telemarkstrenere som legger til rette for stor og god aktivitet og et godt miljø på skitrening

Kjennetegn på stor og god aktivitet for ung ungdom
• Alle utøverne i aktivitet gjennom hele treningsøkta
• Godt, spennende og fartsfylt innhold i treningen
• Mestring og positive opplevelser

Kjennetegn på godt miljø på trening for ung ungdom
• Idrettens verdier står i fokus: glede, helse, ærlighet og fellesskap
• Idrett for alle, også for funksjonshemmede
• Treneren setter den enkelte utøveren i sentrum ved å legge vekt på individuell utvikling og mestring gjennom varierte aktiviteter

Oversikt over modulene

Modul Innhold
Fellesstoff
Telemark
T 2.1 Føl og se telemarksteknikk  
4 ta
T 2.2 Oppgaver og situasjoner som utvikler balanse (og rytme)  
4 ta
T 2.3 Oppgaver og situasjoner som utvikler støtte og gli  
4 ta
T 2.4 Løypestikking, regler og utstyr  
4 ta
T 2.5 Konkurranselik trening  
4 ta
T 2.6 Barmark, felles
4 ta
 
T 2.7 Trenerrollen, det gode ungdomsmiljøet, telemark skiteknikk
2 tt
2 tt
T 2.8 Trening av fysiske egenskaper og utvikling av skiteknikk
4 tt
 

Forkortelser i tabellen: tt = timer teori ta = timer aktivitet

 


Modulmål
T 2.1 Bevisstgjøre utøvere på de tekniske elementene balanse, støtte og gli

T 2.2
 Forståelse av det tekniske elementet balanse på snø

T 2.3
 Forståelse av det tekniske elementet støtte og gli på snø

T 2.4
 Forståelse når det gjelder løypestikking, regler og utstyr i teori og praksis

T 2.5
 Gjennomføre konkurranselik trening med vekt på løypestilling og høy aktivitet

T 2.6
 Gi kursdeltakerne en innføring i basistrening ute og inne

T 2.7
 Forståelse av trenerrollens innhold for ung ungdom, innsikt i hva som kjennetegner et godt ungdomsmiljø, forståelse av telemark skiteknikk

T 2.8
 Forståelse når det gjelder trening av fysiske egenskaper for ungdom og utvikling av skiteknikk

Gjennomføring
Som kurs eller ved å gjennomføre alle modulene i kurset

Målgruppe 
Alle trenere, foreldre, ungdommer, ledere, aktive eller tidligere aktive som ønsker å få grunnleggende kunnskaper om det å være trener

Nivå
 
Grunnleggende

Eksamen
Ja 1 time teoretisk prøve (kan gjennomføres som gruppeeksamen)
Løpende vurdering under hele kurset av deltakernes evne til å organisere og skape aktivitet, variasjon og fart

Forkunnskaper
Godkjent trener 1-kurs eller lederkurs i skileik

Timetall 
32 timer

Arrangør 
Skigruppe i idrettslag, idrettslag/klubb, særkrets eller ISF regionalt

NSF