Hopp til innhold

Trener 1 Telemark

Trener 1 er det første nivået i Trenerløypa. Her er det fokus på innlæring og deltakelse.

Målgruppe

Personer som ønsker å bli trenere for nybegynnere, uavhengig av om disse er barn, ungdommer eller voksne. Potensielle deltakere kan være aktivitetsledere, nåværende eller tidligere utøvere, ungdommer, voksne eller foreldre med kjennskap til idrett.

Hovedmålene i Trener 1 er å gjøre treneren i stand til å

  • Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø
  • Utvikle utøvernes fysiske, psykiske og sosiale egenskaper
  • Gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter

Forkunnskaper

Ingen forkunnskaper. Nedre aldersgrense er 16 år.

Gjennomføring

Samling/samlinger. Deler av kurset gjennomføres som "e-læring".

Moduloversikt

420.1.01: Utvikling av skiferdighet (felles NSF) 4 t
420.1.02 : Trenerrollen (E-læring NIF) 4 t
420.1.03:  Idrett uten skader (E-læring NIF) 2 t
420.1.04: Barneidrettens verdiggrunnlag (E-læring NIF) 3 t
420.1.05: Aldersrelatert trening
(E-læring NIF og felles NSF) 6 t
420.1.06: Ski for funksjonshemmede (felles NSF) 2t
420.1.07: Førstehjelp (felles NSF) 2t
420.1.08: Treningsplanlegging (felles NSF) 2t
420.1.09: Skitrening barmark (felles NSF) 4t
425.1.01: Aktivitet snø telemark (grenspesifikk) 6 t
425.1.02: Aktivitet barmark telemark (grenspesifikk) 6 t
425.1.03: Telemark basisferdigheter (grenspesifikk) 4 t
425.1.04: Oppgaver og situasjoner, balanse, støtte og gli på snø (grenspesifikk) 4 t
425.1.05: Skredsikkerhet, sikkerhet i bakken og telemarksutstyret (grenspesifikk) 4 t 

Timetall

47 timer + 45 timer trenerpraksis

Arrangør

Skiklubb, skikrets eller NSF sentralt.

NIF-EPI03, 03
NSF