Hopp til innhold

Presisering skirenn TVSK

Klubbene kan igjen planlegge for skirenn, men merk at kommunene kan ha egne regler som begrenser aktiviteten. Alle plikter å følge reglene som til enhver tid gjelder i sin kommune.

SE OPPDATERT KORONAVEILEDER
Koronaveileder er  gjeldende f.o.m. tirsdag 23. februar frem til midten av mars. 

HVEM KAN DELTA PÅ SKIRENN I TVSK?

Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

TVSK  forholder seg til områdedefinisjonen Vestfold og Telemark Idrettskrets for deltakelse i skiarrangement.  Altså vil renn som arrengeres i TVSK kun være åpne for TVSKs løpere, dette gjelder alle grener.

NB! En utøver kan kun konkurrere i en krets. Utøvere som er bosatt i annen krets enn der hvor man har sin klubbtilhørighet, tillates å konkurrere i bostedskretsen. 

NIF-EPI02, 02
NTB